DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 38     <-- 38 -->        PDF

gov značajni dio, koji zaposljuje premalo radnika, da bi u njemu bilo moguće
samoupravljanje u užem smislu — tvorit će obračunsko mjesto.


U centrali za čitavu šumsko-privrednu organizaciju postoji tehničko -
proizvodni, odnosno samo p r o i z vo d n i sektor. Taj sektor ima inženjersko-
tehnički proizvodni karakter, a može se neposredno samoupravljali.
Stoga ga treba organizirati kao posebnu rukovodstveno-administrativnu radnu
jedinicu. Unutrašnju raspodjelu osobnih dohodaka na to mjesto službe režije
šumsko-privredne organizacije treba također izvršiti tako, da bude ovisna ne
samo o trošenju faktora rada na tom mjestu nego i o — uspjesima šumskoga
gospodarenja područnih šumarijskih pogona.


U centrali za čitavu šumsko-privrednu organizaciju postoji sekreta rijat
i pravno-kadrovski odsjek u općem sektoru, te
financijsko-računovodstveni sektor. Te sektore treba organizirati
kao posebne radne jedinice za te administrativne službe; svaka od njih
može se neposredno samoupravljati. Na te radne jedinice treba vršiti unutrašnju
raspodjelu osobnih dohodaka ovisno o trošenju faktora rada na tim mjestima
te ovisno o količini, kvaliteti i ažurnosti njihovih usluga. Količina, kvaliteta
i ažurnost njihovih usluga nije proporcionalna uspjehu šumskog gospodarenja
područnih šumarijskih pogona.


U centrali za čitavu šumsko-privrednu organizaciju postoji u komerci jalnom
sektoru odjel nabave i odjel prodaje (koji obuhvaćaju
odgovarajuća skladišta). Budući da odjel nabave u šumsko-privrednoj organizaciji
nema znatan obujam poslovanja i značenje, smatramo da dostaje jedna
radna jedinica komercijalnog sektora, koja je po svojem karakteru trgovinska
(prometna). Ona bi imala obračunsku jedinicu nabave, obračunsku jedinicu
prodaje i obračunska mjesta za pojedina skladišta. U tim admin. odjelima
i skladištima moguće je redovno neposredno samoupravljanje, a za cjelinu komercijalnog
sektora moguće je redovno posredno samoupravljanje. Unutrašnja
raspodjela osobnih dohodaka na te obračunske jedinice trgovinskog karaktera
vršila bi se ovisno o trošenju faktora te trgovine (materijal, oprema i građevine,
radna snaga) te o trgovinskom efektu njihova poslovanja. Taj trgovinski
efekt njihova poslovanja obuhvaća razlike realnih cijena plana nabave i ostvarenja
nabave, odnosno plana prodaje i ostvarenja prodaje — očišćene od utjecaja
koji imaju prema tim radnim grupama karakter »više sile« (u tom slučaju
potreban je naknadni rebalans plana!) — te razlike koje su se postigle u vez;
manje ili više vještog uskladiš ten ja, manipuliranja, presortiranja, popravljanja
i si. te uopće kupovanja, odnosno prodavanja. Prema tome, ni količina, ni
kvaliteta trgovinske usluge, ni održavanje ugovorenih termina za trgovinsku
uslugu — nisu proporcionalni uspjehu same proizvodnje, tj. šumskog gospodarenja
područnih šumarijskih pogona.


U centrali za čitavu šumsko-privrednu organizaciju postoje, odnosno mogu
postojati, i razne štabn e služb e (centar za istraživanje, odjel za organizaciju,
uređivanje šuma, plan, evidenciju i analizu, kontrolna grupa). One savjetuju
generalnog direktora ali ne rukovode poslovanjem šumsko-privredne
organizacije. Unutrašnja raspodjela osobnih dohodaka na te štabne službe treba
se vršiti ovisno o trošenju faktora rada na tim mjestima te o količini, kvaliteti
i ažurnosti njihovih usluga — koje nisu proporcionalne uspjehu same proizvodnje,
tj. šumskoga gospodarenja područnih šumarijskih pogona. Prema tome,
mjerenje njihova učinka, tj. njihovih usluga, treba se također detaljnije