DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 37     <-- 37 -->        PDF

neko samoupravljanje u užem smislu... Analogno unutar radne jedinice za mehanizaciju
šumskog rada posebnu obračunsku jedinicu može predstavljati
grupa radnika koji rade uz pomoć motornih pila. U njoj
u pravilu ne će se moći ostvarivati neposredno samoupravljanje. Radnici koji
rade uz pomoć jedne motorne pile mogu u toj grupi predstavljati obračunsko
mjesto, koje je — naročito u posljednje vrijeme (zbog racionalnosti) — daleko
premaleno da bi se na njemu ostvarivalo neko samoupravljanje u užem smislu...


Zatim posebnu radnu jedinicu organizirat će se za mehaničk o odr žavanj
e (mehaničke popravke) opreme. Ona će se baviti letećim, srednjim
i generalnim popravcima te tehničkim pregledima opreme a sastojat će se od
jedne ili više mehaničkih radionica. Takva radna jedinica redovito će dostajati
jedna za čitavu šumsko-privrednu organizaciju, odnosno po jedna za grupu
šumarija sa složenim sistemom rukovođenja. Ako sadrži više mehaničkih radionica,
svaka od tih radionica može predstavljati obračunsku jedinicu kojom
se može neposredno upravljati. Uostalom, ako šumsko-privredna organizacija
nema odviše mnogo opreme, pa ni mehaničkog održavanja — mehaničko održavanje
može se uključiti kao posebna radna jedinica s kojom se može neposredno
ili posredno samoupravljati u pogonsku jedinicu za mehanizacij u
i njezino održavanje (zajedno s analognim servisom pri centrali šumsko-
privredne organizacije), kojom će se također od vremena do vremena moći
neposredno a redovito posredno samoupravljati.


Nadalje posebnu radnu jedinicu moći će se organizirati za šumsk o r asadn
i carstv o koje služi šumarijama čitave šumsko-privredne organizacije,
a posebne radne jedinice za šumsko rasadničarstvo koje služi
grupi šumarija ili jednoj šumariji (naročito sistema složenog rukovođenja). Ako
radna jedinica pri tom ima više šumskih rasadnika — svaki šumski rasadnik
može predstavljati posebnu obračunsku jedinicu, kojom se može neposredno samoupravljati.
Obično će se moći od prilike do prilike neposredno samoupravljati
a redovno posredno samoupravljati i čitavom takvom radnom jedinicom.
Istureni, osamljeni šumski rasadnici neznatnog kapaciteta koji proizvode šumske
sadnice u pravilu isključivo za svoju šumariju — mogu predstavljati posebnu
obračunsku jedinicu unutar radne jedinice revira u kojem se nalaze, tj.
mogu predstavljati radilište u tom reviru; njime se može — ako uposljuje više
ljudi — neposredno samoupravljati.


Za proizvodnju šumskog sjemenja, ako je obimnija i od većeg
značenja, važi u analogiji sve što smo naveli za šumsko rasadničarstvo. No,
obično ona je u našim uvjetima neznatna i manjeg značenja — pa može predstavljati
posebne obračunske jedinice unutar radnih jedinica područnih revira.
Njima — ako uposljuju više ljudi — moguće je neposredno samoupravljati; f>
ako uposljuju malo radnika, pa se u njima ne može ostvarivati samoupravljanje
u užem smislu — možemo ih smatrati obračunskim mjestom.


Analogno posebne radne jedinice organizirat će se prema potrebi za
plantaže šumskih vrsta drveća i intenzivne šumske
kulture, za društveni standard, ugostiteljstvo i brigu
za radničke stanove i si. Objekti navedenih vrsti na kojima je moguće
redovno neposredno samoupravljanje u pravilu će tvoriti obračunske jedinice.
Skup tih jednorodnih objekata za koje će biti moguće redovno tek posredno
samoupravljanje — tvorit će radne jedinice. Pojedini pak objekt, ili nje