DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 36     <-- 36 -->        PDF

(revira, centrale šumarije, posebnih organizacijskih jedinica za područje šumarije).
Za njih će se podaci planova i obračuna utvrđivati jednostavnim zbrajanjem
odnosnih podataka područnih revira (odnosno njihovih radilišta), područnih
posebnih organizacijskih jedinica i rukovodstveno-administrativne centrale
šumarije. I


Optimalne radne jedinice za pomoćne djelatnosti
u šumsko-privrednoj organizaciji


Na temelju onoga što smo naveli o vrstama radnih jedinica s obzirom na
sadržaj koji one obuhvaćaju, sada ćemo prodiskutirati problematiku radnih
jedinica za pomoćn e djelatnosti — kada su one toliko znatne po svojem
obujmu i značenju da se ne trebaju obuhvatiti u radnim jedinicama osnovne
djelatnosti šumsko-privredne organizacije (u radnim jedinicama revira).


Same pak centrale šumarija treba smatrati mjestima služb i šuma rijski
h režija , pa će se organizirati kao posebne rukovodstveno-administrativne
radne jedinice. Odsjeci šumarijske centrale (tehničko-proizvodni, računovodstveni,
sekretarijat) predstavljaju obračunske jedinice. Rad radne jedinice
šumarijske centrale treba ispravno stimulirati i dati mu važnost inženjersko-
tehmčkog karaktera koji je po svojoj suštini (i u duhu K. Marksa)
proizvodan. U tom smislu treba unutrašnju raspodjelu osobnih dohodaka na te
službe šumarijskih režija kao na rukovodstveno-administrativne radne jedinice
izvršiti tako da bude stimulativna. Ona će takva biti, ako bude ovisna ne
samo o trošenju radne snage i materijala te opreme i građevina na tom režijskom
mjestu nego i o — uspjesima šumskoga gospodarenja i poslovanja šumarijskih
radnih jedinica (revira i posebnih organizacijskih jedinica).


Posebne radne jedinice mogu se organizirati za šumski transport , naročito
onaj mehaniziran i (traktori, kamioni, kamioni s prikolicama, motorne
dizalice; šumske željeznice; prenosne žičare [stabilne žičare bolje je smatrati
posebnim radilištem, tj. obračunskom jedinicom s neposrednim samoupravljanjem,
na području datog revira]). Transport animalnim zapregam
a ima relativno malen akcioni radius, pa ne prelazi redovito karakter
transporta unutar revira; stoga će često biti uputnije tretirat ga kao
posebnu obračunsku jedinicu s neposrednim samoupravljanjem unutar revirne
radne jedinice. Budući da traktor i ujedno služe kao mehanizirana vučna
snaga uz priključno oruđe koje se upotrebljava za šumsko-kulturne radove
(koji nisu transportnog karaktera) — možda je bolje takve radne jedinice nazivati
radnim jedinicama za mehanizacij u šumskog rada; takve radne
jedinice mogu eventualno obuhvaćati i grupe radnika koje rade uz pomoć m o-
t orni h pila... U posljednjem slučaju unutar njih transpor t može predstavljati
posebnu obračunsku jedinicu. U njoj — ako se transport vrši raštrkano
diljem više šumarijskih područja — ne će biti moguće ostvariti redovito
neposredno samoupravljanje. Pojedini npr. traktor ili kamion u toj obračunskoj
jedinici može predstavljati obračunsko mjesto, koje je premalo da bi se na
njemu ostvarivalo neko samoupravljanje u užem smislu... Analogno unutar radne
jedinice za mehanizaciju šumskog rada posebnu obračunsku jedinicu može
predstavljati grupa mehaniziranih šumsko-kulturnih radova.
U njoj — ako radi raštrkano — također ne će biti moguće ostvariti neposredno
samoupravljanje. Pojedini npr. traktor u toj grupi može predstavljati
obračunsko mjesto, koje je također premaleno da bi se na njemu ostvarivalo