DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 35     <-- 35 -->        PDF

opremu; što može biti zadužen konkretnom opremom tek prolazno tj. privremeno
(što ne vodi pravilnom racionalnom iskorišćivanju te opreme); što isto
tako tek privremeno može biti zadužen vrijednošću konkretne šume (kao specifičnim
sredstvom proizvodnje) koja upravo vapi za stalnim upravljačem. To
smeta napokon i time što dovršenjem rada na pojedinom, radilištu dolazi do
raspadanja date jedinice pa i do primopredaje opreme i šume na novu jedinicu.
Ona pak pri sistemu sa teritorijalno-socijalnim radnim jedinicama može
biti zadužena drugom djelatnošću, npr. iskorišćivanjem šuma ili održavanjem
šumskih komunikacija, pa prema tome nekompetentna za zaduženje vrijednošću
šume. Zbog svega toga zaključujemo da je radilište neprikladn o


d a bud e temel j radn e jedinice . On o je, naprotiv , vrl o
prikladn o d a bud e temel j »obračunsk e jedinice « u sastavu
neke druge radne jedinice.


Da se oprema i vrijednost šume može povjeriti stalno m radnom kolektivu,
tj. radnoj jedinici, koja će imati i šire mogućnosti za kontinuirano
uposljivanje radne snage — odabiremo radnu jedinicu revira
(površine približno jednake sadašnjem šumarijskom pogonu koji se rukovodi
tzv. jednostavnim sistemom). To je još uvijek radni kolektiv, koji se doduše
dijeli na par radilišta (naročito pri koncentraciji radova i radilišta većoj od
sadašnje — kojoj treba težiti!) kojima radni ljudi neposredno samoupravljaju
vodeći računa tek privremeno o dodijeljenoj im opremi i šumi — ali koji ipak
može relativno lako putem češćih sastanaka ka o cjelin a neposredno samoupravljati
vodeći trajn o računa ne samo o raspoloživoj opremi već i
dodijeljenim mu šumama. Takva radna jedinica revira je stalna, njome se još
uvijek može neposredno rukovoditi, a sastoji se od par obračunskih jedini ca
s neposrednim samoupravljanjem po radilištim a... To
omogućuje radnoj jedinici revir a da relativno lako planira i obračunava
po radilištima , pa da tako raspolaže ranije već navedenim »opekama«...
Od njih se lako u šumsko-privrednoj organizaciji mogu dalje »graditi« potrebni
podaci koje smo već naveli — za šumarijske pogone i za čitavu šumsko-
privrednu organizaciju.


Radnoj jedinici revira , koja je stalna, možemo povjeriti ne samo opremu
nego i područne šume. Ta na njezinu čelu je u pravilu inženjer šumarstva
općeg profila (zasad negdje i iskusni šumarski tehničar). On radilištima na području
revira neposredno rukovodi — prema pripremama iskusnih stručnjaka
centrale šumarijskog pogona složenog sistema rukovođenja i prema propisima
šumsko-gospodarskih osnova za povjereno mu područje šuma!


Na nivou šumarijskog pogona složenog sistema rukovođenja ne
savjetuje se osnivanje radne jedinice zadužene šumskim gospodarenjem (faktičnim
radovima karaktera šumsko-kulturnog i karaktera iskorišćivanja šuma).
To stoga, jer u njoj već nije moguće ostvariti neposredno samoupravljanje
. Naime, radnici s područja šumarije rade raspoređeni po
revirima, odnosno po radilištima. Ona su pak međusobno vrlo udaljena a još
više su sva udaljena od mjesta u kojem je locirana centrala šumarije! Neposredno
samoupravljanje naročito nije moguće ostvariti u novopredloženim šumarijskim
pogonima sa složenim sistemom rukovođenja, koje su u pravilu oko
2,5 puta po površini veće od šumarija s jednostavnim sistemom rukovođenja
(ove ni nemaju revira — već imaju samo lugarije!). Prema tome, šumarije treba
smatrati pogonima koji se sastoje od grupe radnih jedinica


381