DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 33     <-- 33 -->        PDF

dinici u kojoj se oprema u pravilu koristi na područjima većim od revira, pa
i šumarije. (Što se tiče dangube zbog odlaska u radionicu i povratka iz radionice
u garažu, odnosno odlaska na prvo radilište iza popravka — ona ovisi o
stupnju centralizacije mehaničkog održavanja navedene opreme, tj. o mjestu
npr. centralne mehaničke radionice unutar šumsko-privredne organizacije. To
stoga, jer pri obim uspoređivanim tipovima radnih jedinica radilišta su jednako
udaljena od npr. centralizirane mehaničke radionice za čitavu šumsko-privrednu
organizaciju).


b) Pri njima se može dogoditi da njihova teritorija više-manje odgovara
teritoriji političko-teritorijalne jedinice. U takvu slučaju, žalosno iskustvo nas
uči, da se političko-teritorijalna jedinica katkad pokušava miješati u poslovanje
ne samo te teritorijalno-socijalne radne jedinice nego putem nje i u poslovnu
politiku cjelovite šumsko-privredne organizacije. Time ona narušuje
jedinstvenost i zakonodavstvom osigurani smisao postojanja šumskog privrednog
područja kao i suštinu radničkog samoupravljanja čitavom šumsko-privrednom
organizacijom kao jedinstvenim šumskim privrednim područjem.. Ta
»mana« teritorijalno-socijalne radne jedinice nije nikako tehničko-proizvodnog
karaktera već samo psihološko-socijalnog karaktera u našim uvjetima. Zbog
toga ona se kao i dosad može uspješno suzbiti tumačenjem i uvjeravanjem političko-
teritorijalne vlasti, koje se temelji na neoborivim specifičnim karakteristikama
procesa šumskoga gospodrenja i našem pozitivnom šumarskom zakonodavstvu.


Funkcionalno-socijalne radne jedinice — imaju ove prednosti; one
ujedno predstavljaju suprotnosti mana koje smo obradili za teritorijalno-socijalne
radne jedinice:


a) One se redovito organiziraju samo za veliku teritoriju, tj. ateritorijalno.
Stoga one redovito mogu obuhvaćati onu opremu koja ima relativno veliki kapacitet,
a da ne dođe u pitanje iskorišćivanje kapaciteta takve opreme — iako
se ona ne ustupi posebnim funkcionalno-soci jalnim jedinicama za pomoćne djelatnosti
transporta, mehanizacije, održavanja i si. te iako se njome ne vrše
usluge drugim radnim jedinicama ili radnim organizacijama. Pri tom se ipak
postavlja uvjet stalnost i zaposljenja radnog kolektiva takve radne jedinice
u toku godine (trajno). To je pak često gotovo nemoguće ostvariti čak i
na području čitave šumsko-privredne organizacije za specijalizirani radni kolektiv
koji vrši naglašeno sezonske radove (na otvorenom, u šumi). Budući da
se takve radne jedinice bave samo jednom djelatnošću, u pravilu one ne pružaju
znatnije mogućnosti kontinuiranom iskorisćivanju onih kapaciteta koji
inače mogu posluživati više djelatnosti, kao npr. traktori, kamioni, motorne dizalice,
i si. Tu manu i one mogu ublažiti ustupanjem takve opreme posebnim
funkcionalno-socijalnim jedinicama za pomoćne djelatnosti tj. transport, mehanizaciju
i si., odnosno vršenjem usluga drugim radnim jedinicama ili organizacijama.


b) One su ateritorijalne, pa u daleko manjoj mjeri izazivlju navedeno miješanje
političko-teritorijalnih vlasti u unutrašnje poslovanje šumsko-privredne
organizacije.