DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 30     <-- 30 -->        PDF

pomagati, kontrolirati, savjetovati u toku svojeg rada niti redovito neposredno
samoupravljati; stoga takve »kolektive« nije pogotovu uputno smatrati nosiocima
dužnosti i prava »jedne« radne jedinice, jer će ona postojati faktično
samo na papiru a ne u svakodnevnoj praksi.


Na temelju svega što smo naveli, za osnovn e djelatnosti šumsko-privredne
organizacije (pa i s njima usko povezane — funkcionalno [putem djelatnosti]
ili teritorijalno — pomoćne, pa ako su neznatne po obujmu i značenju
i ostale sporedne i nešumarske djelatnosti) treba sada detaljno prodiskutirali
prednosti i mane čistih ateritorijalnih socijalnih (ukratko
»funkcionalno-socijalnih«) radnih jedinica s jedne strane i mješoviti h
teritorijalni h socijalni h (ukratko »teritorijalno-socijalnih«) radnih
jedinica s druge strane.


Pri detaljnoj diskusiji treba imati pred očima:


— da se u slučaju »funkcionalno-socijalnih« radnih jedinica u šumsko-privrednoj
organizaciji radi o tome, da npr. grupa radnika neprestano radi na
šumsko-kulturnim radovima diljem čitave šumsko-privredne organizacije, prelazeći
granice šumarije, revira; odnosno da radi diljem jedne šumarije samo,
prelazeći granice revira;
— da se u slučaju »teritorijalno-socijalnih« radnih jedinica u šumsko-privrednoj
organizaciji radi o tome, da npr. grupa radnika neprestano radi na
cjelovitom šumskom gospodarenju (na šumsko-kulturnim radovima i na radovima
iskorišćivanja šuma), pa i na održavanju a eventualno i na izgradnji
šumskih komunikacija i si., zadržavajući se stalno u granicama šumarije, revira.
Uporedbe glavnih vrsti radnih jedinica za os ILOV ne djelatnosti
u šumsko-privrednoj organizaciji


Teritorijalno-socijalne radne jedinice — imaju ove prednosti:


a) Na njih se može prenijeti odnosna vrijednost šuma.


b) U njihovu okviru je znatno lakše u toku čitave godine, odnosno trajno,
zaposliti dati kolektiv radnika. Dakle, one pogoduju stvaranju stalnog kadr?
šumskih radnika. Taj stalni kadar šumskih radnika u znatnom dijelu obuhvaća
radnike-specijaliste koji su sposobni npr. za mehanizirane radove u šumskom
transportu unutar iskorišćivanja šuma, ili za mehanizirane radove pri obradbi
tala unutar šumsko-kulturnih djelatnosti, ili si. Ali u stanovitom dijelu on obuhvaća
i nespecijalizirane radnike-zanatlije koji su sposobni npr. za sve ručne
radove u djelatnosti šumsko-kulturnoj, iskorišćivanja šuma, pa i šumskog građevinarstva,
i si. — a time olakšavaju uposljivanje radnog kolektiva radne jedinice
u toku čitave godine (trajno).


c) U njihovu okviru stimulativna unutrašnja raspodjela osobnih dohodaka
ne trpi zbog nesigurnosti financijske (i materijalne) granice s jedne strane djelatnosti
proizvodnje drva na panju a s druge strane djelatnosti iskorišćivanja
šuma. To faktično znači da ne trpi zbog nesigurnosti (orijentaciono više od
±10%) procjene vrijednosti sječne drvne mase u dubećem stanju. Ta vrijednost
naime predstavlja stimulativnu vrijednost sirovine iskorišćivanja šuma
s jedne strane a realizaciju proizvodnje drva na panju odnosno stimulativnu
osnovu za normiranje »amortizacije šume« s druge strane. Ne trpi zbog toga što