DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 91 RUJAN—LISTOPAD GODINA 1967


DRVNA MASA, PRIRAST I APSOLUTNA ZRELOST SASTOJINA
HRASTA LUŽNJAKA (QUERCUS PEDUNCULATA EHRH.)


Prof. đr ins. MILENKO PLAVŠIC


U ovom je radu donesen jedan dio materijala iz opsežnih istraživanja sadanje
najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama hrasta lužnjaka (9). U težnji
da utvrdimo tu zrelost bilo je potrebno odrediti i apsolutnu zrelost ili zrelost
proizvodnje najvećeg prihoda drvne mase.


Poznavanje apsolutne zrelosti naročito je važno za socijalističko šumsko
gospodarstvo, ako se ima na umu cilj socijalističke privrede ili socijalističke
proširene reprodukcije, koji se očituje u što boljem pokriću materijalnih i kulturnih
potreba društva koje stalno rastu.


Da se taj zadatak može što bolje izvršiti mora šumsko gospodarstvo voditi
računa o apsolutnoj zrelosti.


Apsolutnu zrelost sastojina hrasta lužnjaka moguće je utvrditi tada, kad
je poznata drvna masa i prirast. Zbog toga smo proveli opsežna istraživanja u
sastojinama hrasta lužnjaka da odredimo sadanju drvnu masu i prirast a potom
apsolutnu zrelost, koja je kasnije poslužila kod utvrđivanja sadanje najpovoljnije
sječive zrelosti.


Ova istraživanja financirao je Savezni fond za naučni rad. U snimanjima
mnogih sastojina pomogle su nam Sekcije za uređivanje šuma u Zagrebu, Novoj
Gradiški, SI. Brodu i Vinkovcima. Saveznom fondu kao i navedenim sekcijama
izražavamo zahvalnost na iskazanoj pomoći.


1. METODA RADA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Istraživanja su provedena u 17 gospodarskih jedinica i u 393 sastojine hrasta
lužnjaka. Izbor gospodarskih jedinica i sastojina proveden je na bazi novo
sastavljenih uređajnih elaborata ili šumsko-gospodarskih osnova.


Gospodarske jedinice koje su došle u obzir bile su ove: »Josip Kozarac«,
Šumarije Lipovljani i to hrastova računska gospodarska jedinica; Fakultetska
šuma »Opeke« Šumarskog fakulteta Zagreb, »Zabarski Bok« i »Trstika« Šumarije
Novska; »Migalovci« Šumarije SI. Brod; »Trstenik«, »Merolino« i »Orljak
« Šumarije Vrpolje; »Banov Dol« Šumarije Cerna; »Kragujna i Kusare«
Šumarije Županja; »Slavir« Šumarije Otok; »Čunjevci« i »Kunjevci«, Šumarije
Vinkovci; »Narače«, »Dubovice« i »Topolovac« Šumarije Lipovac.


Opis navedenih gospodarskih jedinica i gospodarenja u njima ne donosimo
zbog štednje s prostorom. Napominjemo, međutim, da je on minuciozno proveden
u spomenutoj studiji o sadanjoj najpovoljnijoj sječivoj zrelosti u sastojinama
hrasta lužnjaka (9).