DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 29     <-- 29 -->        PDF

sumnje da potpune radne jedinice pokazuju niz prednosti ispred djelomičnih
(faznih) radnih jedinica. U šumarstvu dolaze u obzir uglavnom samo potpune
radne jedinice.


— samo jednu djelatnost (čiste) ili više djelatnosti (mješovite). U
osnovni m djelatnostima šumsko-privredne organizacije (djelatnost šumsko-
kulturnih radova [proizvodnja drva na panju] i djelatnost iskorišćavanja
šuma) mogu se organizirati ili čiste ili mješovite radne jedinice — ovisno i o obliku
organizacije šumsko-privredne organizacije — pa ćemo to u ovom napisu
detaljnije prodiskutirati. U pomoćni m i sporedni m djelatnostima šumsko-
privredne organizacije (transport, održavanje; nabava, prodaja, tehničko-
proizvodno rukovođenje, računovodstvo i si.; šumsko sjemenarstvo, šumsko rasadništvo)
mogu se također organizirati čiste ili mješovite radne jedinice —
ovisno i o njihovoj apsolutnoj i relativnoj veličini i značenju — pa ćemo to u
ovom napisu također posebno prodiskutirati. U ostalim , tj. nešumar ski
m djelatnostima šumsko-privredne organizacije (poljoprivreda, iskorišćivanje
kamena i si.) u tom pogledu problematika je analogna onoj koju smo
naveli za pomoćne i sporedne djelatnosti — samo što ovdje redovito nešto više
pretežu razlozi u prilog organiziranja čistih radnih jedinica.
— određenu teritoriju šumsko-privredne organizacije (teritorijalne )
ili je ne obuhvaćati uopće (a t e r i t o r i j a 1 n e). Prva mogućnost dolazi do izražaja
npr. pri djelatnosti šumsko-kulturnih radova, pri djelatnosti iskorišćivanja
šuma, odnosno pri šumskom gospodarenju (koje mješovito obuhvaća i
djelatnost šumsko-kulturnih radova i djelatnost iskorišćivanja šuma). Prednost
teritorijalnih radnih jedinica je da se na njih može prenijeti i vrijednost šume
(kao specifičnog sredstva proizvodnje). Stoga taj termin teritorijalnosti nije
namijenjen npr. radnoj jedinici transporta, iako i transport može biti u pravilu
namijenjen teritoriji čitave šumsko-privredne organizacije ili teritoriji samo
npr. jedne šumarije ili npr. jednog revira. Pogotovu on nije namijenjen npr.
radnoj jedinici za nabavu, prodaju, šumsko građevinarstvo i si.


— grupu radnika (one su uvijek socijalne ) koja se može redovito neposredno
samoupravljati (neposredne ) ili koja se može samoupravljati redovito
tek posredno, tj. putem njezinih predstavnika (posredne) . Nema
sumnje da je redovito neposredno samoupravljanje daleko savršenije i efikasnije,
socijalno-ekonomski opravdanije — nego posredno. Odatle možemo odmah
zaključiti s toga aspekta o velikoj prednosti neposredne pred posrednom
radnom jedinicom. Znanstveno je utvrđeno da radnici preferiraju manje radne
kolektive do 25 odnosno 50 radnika. Nije na odmet to imati pred očima pri odvajanju
radnih jedinica. Jedan radnik npr. s kamionom ili s motornom pilom,
pa ni 2 ili nekolicina radnika, ne čine u pravom smislu riječi radni kolektiv
prikladan za neposredno samoupravljanje; stoga takve jedinice, za koje inače
može biti prikladno posebno planirati i obračunavati, možemo nazivati »obračunskim
mjestima«. Radnici koji npr. sezonski rade na iskorišćivanju šuma ili
samo na djelatnosti šumsko-kulturnih radova — u okviru istog revira, međusobno
se poznaju, mogu se međusobno ispomagati, kontrolirati, savjetovati,
mogu neposredno samoupravljati; ali ne tvore staln e radne kolektive, pa ni
radne jedinice, već tvore »obračunske jedinice« ako je za njih inače prikladno
posebno planirati i obračunavati. No, radnici koji npr. rade na iskorišćivanju
šuma ili samo na djelatnosti šumsko-kulturnih radova — diljem čitave šumsko-
privredne organizacije, međusobno se i ne poznaju, ne mogu se međusobno is375