DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 28     <-- 28 -->        PDF

RADNE JEDINICE U ŠUMSKO-PRIVREDNOJ ORGANIZACIJI


Prof. đr ing. BRANKO KRALJIĆ


UVOD


U velikim suvremenim poduzećima očigledna je prednost planiranja i obračuna
po ekonomskim jedinicama, tj. radnim jedinicama. Radne jedinice su jedinice
privrednog računa koje imaju (u načelu stalni) kolektiv radnika, svoje
organe samoupravljanja i svoja sredstva; za njih se vodi poseban privredni
račun. Putem vođenja privrednog računa po radnim jedinicama u poduzeću
omogućuje se ekonomsko-financijski pregled po strukturi poduzeća, lociranje
uspjeha odnosno neuspjeha poslovanja u poduzeću te lociranje osobnih dohodaka
pa i dijela fondova prema radu unutar poduzeća. To ima posebno značenje
u šumsko-privrednim organizacijama, koje se prostiru po relativno prostranim
područjima, na kojima grupe radnika rade udaljene jedna od druge, raspoređene
po radilištima — pa im je nemoguće međusobno se ispomagati, kontrolirati,
savjetovati, neposredno samoupravljati...


Organizacija tzv. obračuna po radnim jedinicama u šumsko-privrednim
organizacijama u SR Hrvatskoj mnogo se razlikuje međusobno, ondje gdje je
uopće ostvarena. Neke šumsko-privredne organizacije smatraju da se njome
mogu u potpunosti zadovoljiti, a neke neprestano nastoje da je usavrše, prilagode
specifičnostima stimulativne raspodjele u šumarstvu.


Problematika se kreće oko utvrđivanja samih radnih jedinica, raspodjele
dohotka na nivou poduzeća ili na nivou tih jedinica te tehnike odvajanja dijela
fondova, »amortizacije šuma« i si. od pojedine radne jedinice u korist
čitavog poduzeća (odnosno obratno — od čitavog poduzeća u korist pojedine
radne jedinice). Pored toga postoji niz pojedinosti koje traže najadekvatnije
rješenje.


O toj problematici htjeli bi u ovom napisu dati prikaz i odgovarajuća rješenja.
Vjerujemo da će ona biti od koristi za unapređenje stimulativnosti raspodjele
u šumsko-privrednim organizacijama SR Hrvatske i da će pridonijeti
smanjivanju pa i isključenju suvišnih raznolikosti tzv. obračuna po radnim jedinicama
u šumsko-privrednim organizacijama SR Hrvatske.


UTVRĐIVANJE RADNIH JEDINICA


Vrste radnih jedinica


Radne jedinice mogu obuhvaćati:


— čitavu djelatnost u nekoj organizacijskoj jedinici (potpune ) ili dio
djelatnosti, tj. pojedinu fazu djelatnosti (djelomičn e ili fazne) . Nema
* Ovaj napis obuhvaća prvi dio rada »Obračun po radnim jedinicama u šumskoprivrednim
organizacijama u SR Hrvatskoj« koji je auter obradio na traženje Republičkog
sekretarijata za privredu SR Hrvatske.