DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Interesantno je da se naši podaci o osetljivosti robuste i marilanice ne slažu
sa podacima o njihovoj osetljivosti u Nemačkoj, gde je prema Schwerdt f
eg er u u okrugu Abaus zabelezena pojava oštećenja od mrazopucina i do
41% kod robuste, a samo 8% kod marilandice (Schwerdtfeger, 1951). Isti ovaj
autor navodi (prema saopstenju Holl-a) da je do mrazopucina došlo u prvom
redu na sadnicama sa najmanjim visinama, tj. na najlošijim bonitetima zemljišta,
što se takođe ne slaže sa našim podacima budući da su mrazopucine re~
gistrovane kako na najkvalitetnijim sadnicama (čak u jačem intenzitetu), tako i
na najboljem zemljištu (šumska zemljišta na priobalnom aluvijumu).


PONAŠANJE OŠTEĆENIH SADNICA


Analizom sadnica oštećenih od mrazopucina vršenim u toku 1964. godine
uočene su sledeće pojave:


a) Pregledom kontrolnih stabala, oštećenih i neoštećenih, nije utvrđena
pojava negativnog uticaja mrazopucine na prirašćivanje oštećenog stabla u debljinu
i visinu. Isto tako nije uočena razlika ni u formiranju krošnje, veličini
lista itd.


Slika 4.
Zatvorena pukotina na sadnici


E.
A. topole klon 1-214.
Foto: Dr M. Vasić
b) Na raspuklim mestima javilo se negativno delovanje atmosferilija, vazduha
i vode, pod čijim je uticajem drvo promenilo boju iz beličaste u smeđemrku.
Promena boje drveta ne ograničava se samo na uži periferni deo puko