DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Kako se iz tabele vidi, od ukupno 354 izbrojane pukotine, bilo je najviše
dužine 20—30 cm ili 25,8%, a u svim razredima najviše sa dužinom do 50 cm.
Broj pukotina sa dužinom preko 50 cm znatno je manji, dok je najdužu pukotinu,
178 cm, imala samo jedna mrazopucina.


Osetljivost pojedinih kultivara topole na niske temperature. U toku ovih
ispitivanja posebna pažnja posvećena je utvrđivanju osetljivosti pojedinih kultivara
topole na niske temperature.


Za ova ispitivanja poslužili smo se analizom koja je vršena na sadnicama
od 10 različitih kultivara koje se nalaze u uporednom topoliku u lokalitetu
»Veliko polje«.


Uporedni topolik osnovan je u jesen 1962. godine sa dvogodišnjim sadnicama
sledećih kultivara: 1-488, Carolina, A. D., C. B. D., monilifera, »Robustazelena
«, 1-214, marilandica, robusta i serotina, i služi za različita biološkotehnička
i ekonomska ispitivanja.


Budući da se sadnice svih 10 kultivara uzgajaju na istom lokalitetu, da su
istog kvaliteta i starosti, da su proizvedene u istom rasadniku, da su imale isti
tretman kod osnivanja i nege, kao i da su u toku razvoja bile izložene delovanju
istovetnih faktora abiotičke i biotičke prirode, dobijeni podaci se mogu
smatrati kao verni pokazatelji stepena osetljivosti pojedinih kultivara na niske
temperature.


Tab. 3. Osetljvost različitih kultivara E. A. topola na niske temperature


Redni broj Naziv kultivara Broj osmatranih sadnica
Ukupno Oštećeno %
1 1-488 282 52 18,4
2 Carolina 282 28 9,9
3 A. D. 282 126 44,6
4 monilifera 282 17 6,0
5 »robusta-zelena« 282 0 0,0
6 1-214 282 172 60,9
7 marilandica 282 10 3,5
8 C. B. D. 282 73 25,8
9 robusta 282 5 1,7
10 serotina 282 28 9,9


Kao što se vidi, najjače oštećenje nastalo je kod sadnica topole klona
1-214, što ukazuje na njegovu veliku osetljivost na niske temperature.


Odmah iza klona 1-214 po osetljivosti dolazi klon A. D., zatim C. B. D. i
1-488. Kod ostalih kultivara oštećenje je nastupilo na znatno manjem broju
sadnica, ispod 10%, dok je bez oštećenja bila jedino »zelena« topola.


Iz ove analize se takođe vidi, da na niske temperature kritične 1963/64.
godine nisu bile otporne ni sadnice onih kultivara koji se inače u našoj zemlji
uzgajaju već duži niz godina, kao što su robusta, marilandica i serotina, koje
su se aklimatizovale na ekološke uslove ovog područja. Među ovima, kao najosetljivija
pokazala se serotina, zatim marilanica, dok je robusta znatno otpornija.