DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 21     <-- 21 -->        PDF

mera sadnica različitih debljina. Tada je nalažen veliki broj oštećenih biljaka
sa prečnikom koji je znatno manji od prečnika zdravih sadnica, a isto tako veliki
broj zdravih sa većim prečnikom od oštećenih.


Položaj mrazopucina na stablu. U odnosu na strane sveta mrazopucine se
u najvećem broju slučajeva nalaze na južnoj strani, dok ima, mada retkih primeraka
stabala, na kojima se pukotine nalaze na severnoj, severozapadnoj ili
severoistočnoj strani.


U pogledu položaja mrazopucine u odnosu na visinu stabla, konstatovano
je da se ove nalaze na stablima počevši od nivoa zemlje pa do 8,30 metara visine
na biljci. Međutim, najveći broj pukotina nalazi se u donjem, najdebljem
delu stabla, uglavnom u visini jednogodišnjeg izdanka kojeg je sadnica imala
u rasadniku u prvoj vegetaciji. U gornjim delovima stabla nalažen je znatno
manji broj pukotina, dok na prošlogodišnjim letorastima mrazopucine nisu
uopšte konstatovane.


Slika 1.
Sadnica E. A. topole klon 1-214 sa
jednom mrazopucinom.


Foto: Dr M. Vasić SHE


Broj mrazopucina na jednom stablu. U pregledanim lokalitetima konstatovano
je kao česta pojava da se na jednoj sadnici nalaze više od jedne pukotine.
Na osnovu podataka koji su prikazani u sledećoj tabeli, vidi se da je najveći
broj stabala, (njih 44%) bilo" sa jednom pukotinom (si. 1), a zatim dolaze
stabla sa po dve i tri (si. 2), dok je sa najviše, osam, nađeno samo jedno stablo.