DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Prema tome, može se pretpostaviti da je, zahvaljujući relativno dosta toplim
danima u novembru, aktivnost korena, a naročito njegova energija usisavanja
vode, a samim tim i čitava fiziološka aktivnost biljke bila znatna, usled
čega je spoljnje drvo bilo bogato vodom.


Međutim, u sledećem mesecu dolazi do naglog pada temperature i zahlađenja,
kada apsolutni minimumi u pojedinim danima dostižu i —23,2° C. Ovako
iznenadna pojava niskih temperatura zatekla je biljke nepripremljene za
odbranu od ovako niskih temperatura. Zato je u tom momentu verovatno došlo
do naglog hlađenja spoljnog drveta. Naglo hlađenje praćeno je istovremenim
skupljanjem koje je kod spoljnjeg drveta teklo brže nego kod unutrašnjeg.
Ovo je izazvalo veliko potencijalno naprezanje u ovom sloju, što je dovelo do
prskanja debla u uzdužnom pravcu.


Drugi je značajan zaključak, koji se iz ove analize može izvući, da su mlade
sadnice topole u plantažnom uzgoju dosta osetljive na nagle i velike oscilacije
maksimalnih i minimalnih temperatura naročito krajem i u periodu mirovanja
vegetacije kakav je bio slučaj 1963. godine. Na ovakav zaključak navodi činjenica
da npr. u decembru i januaru 1962/63. godine iako su bile niske temperature
skoro kao one 1963/64. godine, ipak do mrazopucina nije dolazilo.
Ova pojava može se objasniti time da je posle pada temperature vazduha u
oktobru, ovaj pad nadalje iz meseca u mesec bio stalan i postepen, kako se to
vidi iz kretanja krivulje srednjih mesečnih temperatura za oktobar, novembar,
decembar i januar 1962/63. godine.


Neke karakteristike mrazopucina na topolama.


Da bi se došlo do nešto bližih podataka o karakteristikama ove pojave, u
lokalitetu »Dravica« izvršena su na 180 stabala detaljnija ispitivanja kojima
je bio cilj da se utvrdi:


— osetljivost na mrazopucine u zavisnosti od debljine sadnica,


— mesto i položaj mrazopucina na stablu,
— broj i veličina mrazopucina,
— osetljivost različitih kultivara na niske temperature, i
— reagovanje biljnog organizma na nastalu ozledu.
Osetljivost na mrazopucine u vezi sa debljinom sadnica. Kako se u ovom
slučaju kao najneotporniji na niske temperature pokazao klon 1-214, a koji je
istovremeno zauzeo prvo mesto po bujnosti prirasta i debljini sadnica, bilo je
od interesa utvrditi dali ova osobina pomenutog kultivara povećava njegovu
osetljivost na negativno delovanje niskih temperatura.


U te svrhe, na po 130 oštećenih i neoštećenih sadnica, izmeren je prečnik
debla na visini od 1,30 cm od zemlje i pri tome su dobijeni sledeći rezultati:


1) srednji prečnik oštećenih sadnica 6,2 cm
2) srednji prečnik zdravih sadnica 5,9 cm
Razlik a 0,7 cm


Kao što se vidi, postoji razlika u debljini između oštećenih i neoštećenih
sadnica, mada minimalna. Zato se pri donošenju zaključaka o nejednakoj osetljivost!
tanjih i debljih sadnica, ovaj podatak ne može primiti kao odlučujući.
Ovu konstataciju potvrđuju i podaci i zapažanja do kojih se došlo tokom pre