DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Kako se iz dijagrama 3. vidi, broj mraznih dana (dani u kojima minimalni
termometar pokazuje 0,0° C ili niže) bio je u decembru kritične 1963. godine
veći nego u decembru svih ostalih godina. Ista pojava zabeležena je i u januaru,
sledeće, 1964. godine.


Dijagrami Broj mraznihxo period
i Lcdanih dana u Boronji1961 1965
godine
32
SO ida
28
mrazni dani
26
i a dani dani
Vi
JI
?o
<8
M
V!
IO
s
6
´i
2


XI


Slično je i sa pojavom i brojem ledenih dana (dani u kojima maksimalni
termometar pokazuje 0,0° C ili niže). Kako se iz istog dijagrama vidi, broj ledenih
dana bio je najveći u decembru i januaru kritične 1963/64. godine, dakle
u vreme kada su se pojavile mrazopucine.


Prema tome, ako se sada na kraju žele istražiti pravi uzroci nastajanja
mrazopucina kritične 1963/64. godine, svakako da jedno takvo objašnjenje sa
velikom verovatnoćom ima osnove da se tretira baš sa stanovišta navedenog
specifičnog ponašanja temperature vazduha.


Zapravo, iako se postojanje mrazopucina još uvek tumači na razne načine,
čini nam se da pojavu mrazopucina na sadnicama topole u kritičnoj 1963/64.
godini (u ovom periodu zabeležena je pojava mrazopucina i na drugim vrstama
drveća, naročito na hrastu) treba tražiti u izuzetno nepovoljnom rasporedu
temperature vazduha, jer j e u kritičnim mesecima imala izrazito drukčije karakteristike,
nego u ranijim godinama.