DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Slična je karakteristika temperature i u januaru 1964. godine. Tada je
srednja mesečna temperatura vazduha iznosila —7,7° C, a apsolutni minimum
—23,0´° C, po čemu je i ovaj mesec u prošeku bio hladniji u kritičnoj 1964. godini
nego januar u svim ostalim osmatranim godinama.


U kasnijem periodu, izuzetno hladne dane u decembru i januaru smenjuju
relativno topliji u februaru, kada je srednja mesečna temperatura iznosila
0,0° C. Po vome, februar spada u red srednje toplih meseci u osmatranom periodu.
Bio je nešto topliji nego 1963. i 1965., a hladniji nego 1961. i 1962. godine.


Sledeći mesec, mart, bio je topliji jedino od marta 1962. godine.


Slično kretanju krivulja srednjih mesečnih temperatura kreću se i sume
mesečnih temperatura u pojedinim mesecima u osmatranom periodu 1960—
1965. godine (dijagram br. 2).


Dijagram2. Sumo masačnth tempa ratura u Baranji


t´C


upanodu mirovanja vaqatacija f960-65q.


450


350


´/<*)


19G2-63
1963-64


SO


1961 -61


o


-50
-ISO


2SO
XI XII III


Treća specifičnost i karakteristika klime ovog područja u kritičnoj 1963/64.
godini je pojava i broj mraznih i ledenih dana u odnosu na ostale godine u
osmatranom periodu.