DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 17     <-- 17 -->        PDF

mesec sa svojom srednjom mesečnom temperaturom od 17,5° C bio čak topliji
od septembra u čitavom osmatranom periodu.


Kao posledica ovog relativno dosta toplog vremena u novembru, kada su
se apsolutni maksimumi u pojedinim danima penjali čak i do 31,3° C, znatno je
produženo trajanje vegetacijskog perioda, tako da je sa sadnica topola lišće
počelo opadati tek posle 20-og novembra, dok se sa vađenjem i sadnjom moglo
početi tek posle 26. novembra. Razumljivo, ovo je predstavljalo izuzetak u dotadašnjoj
praksi, kada se inače sa vađenjem i sadnjom otpočinjalo već posle


10. novembra.
Dyogrami Srednja, maszcnz tamperofure voze/uho
u Boranji u par/odu m/rovon/o vage tactj<
z 19G0 - 1965 godina


t°c> c


ffl


16 /


Vt /


/2


/o #«0-«´/


8


«Ć4-65


G \


4


2


0


-2


~k


f,
1


Druga osnovna karakteristika i specifičnost temperature vazduha u ovom
kritičnom periodu je sledeća: Posle dosta toplog novembra iznenada je nastupilo
naglo zahlađenje, koje je trajalo u toku čitavog decembra i januara.


Tako je u decembru srednja mesečna temperatura pala čak na —3,9° C,
dok se apsolutni minimumi spustili čak do —23,2° C. Po ovome je, kako se vidi
i iz toka krivulja u dijagramu 1 mesec decembar kritične 1963. godine bio
hladniji od decembra u čitavom osmatranom periodu.