DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 15     <-- 15 -->        PDF

POJAVA OŠTEĆENJA SADNICA E. A. TOPOLA
OD NISKIH TEMPERATURA U PLANTAŽAMA


Dr MILOMIR VASIĆ


Tokom marta 1964. godine, prilikom sanitarnog pregleda topoiovih nasada
u plantažama, konstatovana je pojava mrazopucina na sadnicama topola na
području Baranje, istočne Slavonije i Bačke.


Detaljnijim pregledom koji je zatim izvršen, ustanovljene su mrazopucine
na velikom broju lokaliteta, naročito u.plantažama koje su podignute sa dvogodišnjim
sadnicama u jesen 1962. i proleće 1963. godine, tj. na onim biljkama
koje su posle sadnje imale završenu samo jednu vegetaciju.


Istovremeno mrazopucine nisu konstatovane u ožilištima na sadnicama starosti
1/1 kao ni u rastilištima na sadnicama starosti 1/2 i 2/3 koje još nisu bile
izvađene iz rasadnika. Isto tako u plantažama koje su osnovane ranije, tokom
1959., 1960. i 1961 i proleće 1962. godine, pojava mrazopucina bila je neznatna.


Broj, odnosno procenat sadnica sa mrazopucinama, utvrđen pregledom i
brojanjem u primernim prugama na plantažama, bio je na nekim lokalitetima
u Baranji sledeći:


lokalitet vrsta kultivara oštećenje
Vrbi je
Šarkanj
Šarkanj
klon 1-214
klon 1-214
robusta
28,4
18,7
11,2
Zlatna greda klon 1-214 27,0
Repnjak klon 1-214 13,0
Repnjak
Židopustara
Židopustara
klon 1-214
klon 1-214
robusta
14,0
13,8
12,0
Kozarac klon 1-214 24,0
Dravica klon 1-214 26,0


Kako se iz ovih podataka vidi, procenat sadnica oštećenih od mrazopucina
bio je prilično visok. U pojedinim lokalitetima, kao npr. Vrblje, Zlatna greda,
Dravica, ovaj procenat bio je čak veći od jedne četvrtine svih biljaka na plantaži.
A pošto su ovde često u pitanju veliki kompleksi od više desetina i stotina
hektara plantaža, razumljivo da se broj sadnica oštećenih od mrazopucina penje
na više hiljada komada.


Što se tiče osetljivosti pojedinih kultivara topola koji se gaje u ovim područjima,
utvrđeno je da su mrazopucine nastale kako na klonu 1-214, tako i
na svim ostalim kultivarima uvezenim iz Italije tokom ,1956 i 1960 godine, kao