DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 13     <-- 13 -->        PDF

75 godini s 5,8 ms/ha, a na III bonitetu u 80 godini s 4,4 nrVha. S tim starostima
definirana je zrelost proizvodnje najveće mase krupnog drva ili apsolutna
zrelost u sastojinama hrasta lužnjaka.


Apsolutna zrelost ili zrelost proizvodnje najveće ukupne mase trupaca za
furnir, kladarke i pilanskih trupaca I klase dolazi na I bonitetnom razredu u
visokoj starosti od 113 godina. Ova zrelost nastupa za 43 godine kasnije od apsolutne
zrelosti ukupno proizvedene mase krupnog drva. Uzrok takvom stanju
treba tražiti u jačim dimenzijama tih trupaca i u visokoj kvaliteti koja se od
njih traži.


Na terenskim radovima i radovima u Zavodu sudjelovali su: asist. Dr. U.
Golubović, ing. Lj. Meštrović, M. Sarić, H. Jakovac, S. Stifter i apsolventi i studenti
šumarstva. Zahvaljujem im se na savjesnom radu.


LITERATURA


1.
Bruce-Schumacher: Forest Mensuration, London 1942.
2.
Emrovi ć B.: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih drvno-gromadnih tablica
(tarifa), Šumarski list, 1953.
3.
Glav a č M.: Osnovno fitocenološko raščlanjenje nizinskih šuma u Posavini,
Šumarski list, 1962.
4.
Kl ep a c D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb, 1963.
5.
Klepac D., Meštrović Š., Križa nec R.: Šumsko-gospodarska osnova za
fakultetsku šumu »Opeke«, Zagreb, 1965.
6.
Plavši ć M.: Holzmasse und Zuwachs der spitzblättrigen Esche (Fraxinus angustifolia
Wahl) in Reinbeständen, Wien, 1961 XIII Kongres IUFRO.
7.
Plavši ć M.: Istraživanje sadanje najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama
poljskog jasena, Zagreb, 1964 (rukopis, Savezni fond za naučni rad).
8.
Plavši ć M.: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina poljskog jasena,
Šumarski list, 1965.
9.
Plavši ć M.: Istraživanje sadanje najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama
hrasta lužnjaka, Zagreb 1967 (rukovis, Savezni fond za naučni rad).
10.
Plavšić M., Klepac D., Radošević J.: Uređajni elaborat za gospodarsku
jedinicu »Josip Kozarac«.
11.
Plavšić M., Kraljić B., Potočić Z.: Uputstvo za primjenu »Pravilnika o
utvrđivanju vrijednosti šuma«, Republički sekretarijat za privredu SRH, Zagreb,
1965.
12.
Schaeffe r L.: Principes d´ estimation förestiere, Nancy, 1949.
13.
Trampi er T., Su war a E.: Theoretische Voraussetzungen u. die Berechnung
des optimalen Hiebsalters, München 1967, knjiga VIII, XIV IUFRO-Kongress.
14.
Sekcije za uređivanje šuma: Zagreb, Nova Gradiška, SI. Brod, Vinkovci: Uredajni
elaborati, šumsko-gospodarske osnove gospodarskih jedinica.
HOLZMASSE, ZUWACHS UND HIEBSREIFE DES HÖCHSTEN
MASSENERTRAGS DER BESTÄNDE DER STIELEICHE


Zusammenfassung


In dieser Abhandlung wurden erörtert die Untersuchungen über die Masse, den
Zuwachs und das Haubarkeitsalter des grössten Massenertrags in den Beständen
der Stieleiche. Die Untersuchungen wurden in den längs des Sava-Flusses liegenden
Auenwäldern auf einer Gesamtfläche von rund 4.815,67 ha durchgeführt. Die Gesamtzahl
der Versuchsflächen (Bestände) betrug 394. Die Versuchsflächen entsprachen
nicht dem Normalzustand (Normalbeständen) sondern dem durchschnittlichen
Zustand der Wirtschafteinheiten.