DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 12     <-- 12 -->        PDF

sortimenata u 140 godini je pad postotka njihova učešća u korisnoj drvnoj
masi kao i jpad postotka iskorišcenja.


Napominjemo da se trupci za furnir pojavljuju u drvnoj masi sastojine tek
u starosti od 60 godina i to u beznačajnom iznosu od 0,1% u korisnoj drvnoj
masi.


Ukupno proizvedena drvna masa trupaca za furnir, kladarke i pilanskih
trupaca I klase neprekidno raste od 40 godine, kada iznosi 3,5 m3/ha do 140 godine,
u kojoj postiže iznos od 153 m3/ha ili oko 27% od korisne drvne mase
sastojine.


Tečajni godišnji prirast ukupno proizvedene drvne mase navedenih sortimenata
raste na I bonitetu od 45 godine do 85 godine kada kulminira s 2,85
m3/ha. Nakon toga pada i to do 125 godine postepeno, a nakon toga naglo, tako
da u 135 godini iznosi samo 0,09 m3/ha. Praktički moglo bi se reći da ga i nema.


Iz ovog se prikaza vidi da kulminacija tečajnog godišnjeg prirasta ukupno
proizvedene drvne mase trupaca za furnir, kladarke i pilanskih trupaca nastupa
mnogo kasnije nego tečajni prirast ukupno proizvedene drvne mase krupnog
drva.


Prosječni godišnji dobni prirast ukupno proizvedene mase navedenih trupaca
raste vrlo polagano od 40 do 113 godine kada kulminira s iznosom od
1,21 m3/ha, a nakon toga vrlo polagano pada.


Prema tome apsolutna zrelost trupaca za furnir, kladarke i pilanskih trupaca
I klase nastupa na I bonitetu u 113 godini. Ona dolazi u visokoj starosti
sastojina hrasta lužnjaka i nastupa kasnije za 43 godine od apsolutne zrelosti
ukupno proizvedene drvne mase krupnog drveta. Uzrok ovakvom stanju je
činjenica da se radi o trupcima jakih dimenzija i visoke kvalitete.


3. ZAKLJUČAK
Na temelju sadanjeg stanja, koje postoji u sastojinama hrasta lužnjaka i
provedenih istraživanja došli smo do ovih zaključaka. Masa krupnog drva sastojina
hrasta lužnjaka na I bonitetu u starosti od 140 godina iznosi zajedno
s proredom 520 m3/ha, a sveukupno proizvedena masa krupnog drva 894 rn-Vha.


Na II bonitetu je masa krupnog drva u starosti od 120 godina zajedno s
proredom 439 m3/ha, a ukupna proizvodnja iznosi 653 m3/ha. U 140 godini je
masa krupnog drva zajedno s proredom 456 m3/ha a ukupna proizvodnja
723 m3/ha.


Na III bonitetu iznosi masa krupnog drva zajedno s proredom u 100 godini
341 m3/ha, a ukupno proizvedena masa krupnog drva 437 m3/ha.


Tečajni godišnji prirast ukupno proizvedene mase krupnog drva hrasta
lužnjaka je na I i II bonitetnom razredu u mladosti visok, i kulminira rano.
Između 30 i 40 godine na I bonitetu iznosi prema našim istraživanjima 9,3
m3/ha, a na II bonitetu 7,2 m3/ha. S većom starošću on neprekidno pada, te je
u starosti između 130 i 140 godine na I. bonitetu 4,8 m3/ha, a na II bonitetu
3,3 m-Vha.


Na III. bonitetu tečajni godišnji prirast ukupno proizvedene mase krupnog
drva kulminira u 40 godini s iznosom od 4,95 m3/´ha, a s većom starošću sastojine
veoma polagano pada, te u starosti između 90 i 100 godine iznosi 3,9 m3/ha.


Prosječni godišnji dobni prirast ukupno prozvcdene mase krupnog drva
kulminira na I bonitetu u 70 godini s iznosom od 7,0 m3/ha, na II bonitetu u


358