DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Na II. bonitetnom razredu iznosi u 120 godini masa krupnog drveta zajedno
s proredom 439 m3 po ha, a ukupna je proizvodnja mase krupnog drva
653 m3/ha. i


Na III. bonitetnom razredu masa krupnog drveta s proredom u 80 godini
iznosi 300 m3/ha, a ukupno proizvedena drvna masa je 356 m3/ha.


U razmatranje smo uzeli na II. i III. bonitetu podatke iz 120 i 80 godina,
jer su oni rezultat izmjera na terenu, dok su podaci za 130 i 140 godinu na II
bonitetu, a za 90 i 100 na III bonitetu rezultat grafičke ekstrapolacije, kako
smo to već napomenuli.


Razmotrimo sad godišnji tečajni prirast ukupno proizvedene mase krupnog
drva. Iz tabele 2. se vidi, da je on na I bonitetu između 30 40 godine visok
te iznosi 9,3 m3/ha. Tečajni godišnji prirast sa većom starosti sastojina neprekidno
pada i to do 70 godine nešto jače, a od 70 godine polaganije. Između 130
i 140 godine iznosi godišnje 4.8 nv´Vha.


Na II bonitetu situacija je slična. Između 30 i 40 godine je tečajni godišnji
prirast mase krupnog drva znatan, te iznosi 7,2 m3/ha. On neprekidno i polako
pada, tako da između 110 i 120 godine iznosi 4,0 m:i´ha, a između 130 i 140 godine
3,3 m3/ha.


Na III. bonitetu tečajni godišnji prirast ukupno proizvedene mase krupnog
drva kulminira u 40 godini s 4,9 m3/ha, a poslije toga, moglo bi se reći, da je
gotovo podjednak i u prosjeku da iznosi do 90 godine 4,6 m3/ha. Između 90 i
100 godine je tečajni godišnji prirast 3,9 nv´Vha.


Prosječni godišnji dobni prirast ukupno proizvedene mase krupnog drva


— koji je indikator apsolutne zrelosti — na I bonitetu postepeno raste i postizava
kulminaciju u 70 godini s masom od 7,0 m3/ha (vidi si. 1), a zatim veoma
polagano pada, da u 140 godini padne na iznos od 6,4 m3/ha.
S obzirom na kulminaciju tog prosječnog godišnjeg dobnog prirasta apsolutna
zrelost pada na I bonitetu u sastojinama hrasta lužnjaka u 70 godini.


Na II bonitetnom razredu prosječni godišnji dobni prirast postepeno raste,
no s nešto slabijim ritmom nego na I bonitetu, i postizava kulminaciju u 75
godini s iznosom od 5,8 m3/ha. Nakon toga pada vrlo polaganim ritmom, tako
da u 120 godini postizava iznos od 5,4 m3/ha, a u 140 iznos od 5,2 m3/ha.


Na bazi kulminacije prosječnog godišnjeg dobnog prirasta apsolutna zrelost
nastupa u sastojinama hrasta lužnjaka na II bonitetu u 75 godini.


Na III. bonitetu prosječni godišnji dobni prirast raste veoma polagano do
60 godine. Kulminira u 80 godini s iznosom od 4,4 m3 po ha i zadržava taj iznos
do 100 godine.


Na bazi jednakosti godišnjeg tečajnog i prosječnog godišnjeg dobnog prirasta
utvrđena je apsolutna zrelost u sastojinama hrasta lužnjaka na III bonitetu
s 80 godina.


Ako se analiziraju podaci tabele 3, tada se može utvrditi, da mase trupaca
za furnir, kladarke i pilanskih trupaca I klase nema u 30 godišnjim sastojinama
na I bonitetnom razredu. Istom u 40 godini pojavljuju se kladarke sporadički
(oko 0,3%), a pilanski trupci s vrlo malim iznosom (oko 1,5%) u
korisnoj drvnoj masi. Od 40 godine masa navedenih sortimenata u masi sastojine
poslije prorede neprekidno raste sa starošću sastojine do 130 godine kada
postiže iznos od 100 nvVha, a s proredom 108 m3/ha da u 140 godini padne na
iznos od 95 m3/ha, a s proredom na 101 nv´Vha. Uzrok padu mase navedenih


357