DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Prof. dr ing. SVETISLAV ŽIVOJINOVIĆ


3. prosinca 1966. umro je Svetislav Živojinović,
redovni profesor šumarske entomologije
beogradskog Šumarskog fakulteta.
Poginuo je vraćajući se svojim automobilom
sa službenog putovanja u Beograd.
Prof. Živojinović rođen je 7. VIII 1907.
u Centi (A. P. Vojvodina). Osnovnu školu,
gimnaziju i Šumarski fakultet završio je
u Beogradu. Poslije završenog Fakulteta,
specijalizira primjenjenu zoologiju i entomologiju,
te nakon odsluženja vojnog
roka biva izabran za asistenta iz predmeta
Šumarska entomologija. Bilo je to 1935.
godine. Otada je prošlo više od 30 godina
njegova plodnog rada na području Zaštite
šuma. Prvi je doktor šumarskih nauka na
tadašnjeg Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Beogradu.


Ratne godine proveo je prof. Živojinović
u zarobljeništvu u Njemačkoj. Poslije rata
vrši dužnosti docenta, vanrednog profesora
i redovnog profesora iz Zaštite šuma
i Šumarske entomologiie. Predaje
(1951—1958) i Opću entomologiju na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu u
Beogradu i Poljoprivrednu entomologiju
na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.


Vrstan pedagog odgaja veliki broj generacija
i stvara krug mlađih stručnjaka
i naučnih radnika, koji su vrlo aktivni na
području Zaštite šuma i Šumarske entomologije.


Na naučnom području dao je veliki broj
radova, koje ovdje nije moguće navađati,
ali koji su dobro poznati stručnoj i naučnoj
javnosti u našoj zemlji ali i u inostranstvu.
Prvi udžbenik Šumarske entomologije
i Zaštite šuma u našoj zemlji


— djelo su prof. Zivojinovića. Njegova
suradnja sa mnogim naučnim institucijama,
njegovi radovi iz područja entomofaune
u šumama, iz područja biologije i
ekologije i suzbijanja šumskih štetnika,
bili su priznati i toliko vrijedni da ga je
Srpska Akademija nauka i umjetnosti
izabrala 1963. za svoga dopisnog člana.
Tako prof. Živojinović postaie prvi šumar
kome je ukazana ova čast.
Prof. Živojinović nije bio samo aktivan
na pedagoškom i naučnom polju, već i na


području društvenog života. On je bio organizator
i sudionik mnogih društvenih
akcija, stručnih i naučnih savjetovanja,
uvijek tijesno povezan sa praksom. Mnoge
njegove ideje ostale su neostvarene,
mnogi započeti radovi nedovršeni. Za života
zalagao se za osnivanje Jugoslavenskog
entomološkog društva, i radio je na
jednom velikom djelu Zaštite šuma u kome
bi bili suradnici najpoznatiji stručnjaci
iz cijele Jugoslavije.


Prof. Živojinović naročitu je pažnju poklanjao
dobrim odnosima sa svim entomološkim
pedagoškim i naučnim institucijama
u našoj zemlji. On je bio rado viđen
gost u svim tim institucijama u Zagrebu,
Sarajevu, Ljubljani ili Skoplju.
Bio je prvi inicijator stvaranja interkatedarske
suradnje svih Zavoda za zaštitu
šuma u zemlji. Njegova saradnia sa zagrebačkim
Šumarskim fakultetom i Zavodom
za zaštitu šuma koja se manifestirala
u izmjeni nastavnika i nredavanja
studentima šumarstva u Zagrebu i Beogradu,
prešla je već u ustaljenu praksu.
Trebalo je ići još dalje pa je bila u planu
izmjena i naučnog i stručnog osoblja u
laboratorijima oba Zavoda. U svim tim
akcijama dolazile su do izražaja njegove
pozitivne osobine ne samo pedagoškog i
naučnog radnika, nego i dobrog i nadasve
iskrenog čovjeka. Svoje mišljenje iznosio
je uvijek otvoreno i smjelo, a svojom
neposrednošću i smislom za humor
sticao je simpatije svih onih sa kojima je
sarađivao i dolazio u dodir. Ova osebina
njegova karaktera, olakšavala je mnogo
u svladavanju prepreka za donošenje često
ne baš lakih rješenja.


Prof. Živojinović je nesumnjivo markanlna
ličnost pedagoškog, naučnog i
društvenog radnika našeg vremena, toliko
bogata da će se njegovim nestankom i
Dored toga što ie ostavio iza sebe veliki
broj mlađih suradnika, osjetiti dugo vremena
velika praznina. Tu prazninu naročito
će osjetiti njegovi prijatelji, saradnici
i učesnici za koje će prof. Živojinović
biti uzor pedagoga naučnog radnika i čovjeka.


Prof, dr Milan Anđroić
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ŠUMSKO POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT


„SPAČVA"


VINKOVCI


U SVOJIM POGONIMA PROIZVODI:
ŠUMSKE PROIZVODE:


furnirsku i pilansku oblovinu,
rudno drvo,
tehničko i ogrjevno drvo


POLJOPRIVREDNE PROIZVODE:


proizvode ratarstva i stočarstva


PILANSKE PROIZVODE:


rezanu građu hrasta, jasena i ostalih tvrdih i
mekih lišćara


OSTALE DRVNE PROIZVODE:


— iveraste ploče
— hrastov puni i mozaik parket
-
hrastove mozaik podne ploče
građevinsku stolariju
— drvene montažne kuće i drugo
Telefoni: Poslovndca prodaje 22-331 — Stručne službe kombinata 22-202
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i


uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 —


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. din. Poje


dinci 20,00 N. din., studenti i učenici 5,00 N. din. Inozemstvo 10$ USA. — Tisak: Izda


vačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.