DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 83     <-- 83 -->        PDF

renja, dobiva se ovaj poredak po provenijencama
za navedeno stanište na kojemu
je izvršen taj razmjerno dugotrajan
pokus:


najbolji: sudetski ariš.


dovoljno dobar: Wienerwald (400 m n.v,.
istočne Alpe), Schlitz (umjetno unesen
u Hessenu) Japan (Larix leptolepis).


Qc&nfecenciga


dobar: Bliihnbachtall (600—1000 m n. v.
kod Salzburga, istočne Alpe).


ne valja: Koreja (Larix Gmelini var. coreensis.
700—1000 m n. v.); sve provenience
planinske i visoko planinske
zone zapadnih i južnih Alpa.


J. Šafar
OSNOVANA MEĐUNARODNA RADNA ZAJEDNICA ZA SPREČAVANJE ŠTETA
OD POPLAVA


U austrijskom gradu Klagenfurtu (Cjelovac)
dugi niz godina djeluje Geobotanički
institut profesora Ervina Aichingera
kao jedno od sjedišta internacionalne
organizacije biljnih geografa za područje
istočnih Alpi i Dinarida.


U ovom Institutu pokrenuta je inicijativa
za osnivanje jedne međunarodne radne
zajednice stručnjaka raznih specijalnosti
koji se bave proučavanjem i iznalaženjem
mjera za sprečavanje katastrofalnih
posljedica poplava.


U sastav ove radne zajednice uključeni
su i brojni stručnjaci i naučni radnici iz
Jugoslavije.


Radna zajednica se priprema za svoj
prvi širi sastanak u mjesecu oktobru ove
godine. Na ovom sastanku održaće se
brojni stručni referati i diskusije o uzrocima
i posljedicama te o savreemnim kompleksnim
biološko-tehničkim, te pravno ekonomskim
mjerama u borbi za sprečavanje
katastrofalnih posljedica poplava
koje su, naročito u posljednjim godinama,
izazvale ogromne štete u alpskim i planinskim
zemljama. Poplave su postale međunarodni
problem i one se mogu spriječiti
samo zajedničkim radom i primjenjivanjem
zaštitnih mjera na cijelom području
riječnih slivova, bez obzira na čijoj se
državnoj teritoriji one nalaze.


Dr P. Fukarek