DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 8     <-- 8 -->        PDF

PRILOG DEFINICIJI SASTOJINSKIH OBLIKA
GOSPODARSKIH ŠUMA


Dr DRAŽEN CESTAR i ing. VLADIMIR HREN


Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu


1. UVOD
U okviru istraživanja tipova šuma i šumskih staništa nailazimo
na terminološke poteškoće prilikom definiranja sastojinski h oblik
a gospodarskih šuma. Pojam sastojine zavisi o shvaćanju i sporazumu
(Dengler), pa razlikujemo sastojine, definirane prema uzgajačkom i prema
uređivačkom shvaćanju. Uzgajačka definicija oslanja se, uglavnom, na ekološke
i biološke momente i nastoji povući što uže granice između sastojina. Definicija
uređivanja počiva na načinu postanka sastojine i načinu sječa. Tu su
granice šire u cilju olakšavanja gospodarenja. Pojedini pojmovi iz uzgajačke
i uređivačke definicije sastojine često se poklapaju.


Prema našim dosadašnjim iskustvima i rezultatima pokušali smo uskladiti
uzgajačku i uređivačku definiciju kako bi se mogla primijeniti u okviru obih
specijalnosti. Obrađene su samo gospodarske šume sjemenjače. Panjače će se
definirati u posebnom radu.


2. PODACI IZ LITERATURE
Ukratko ćemo prikazati shvaćanje sastojinskih oblika prema našim poznatim
naučnim radnicima iz oblasti uzgajanja (Anić, Bunuševac, Petračić, Šafar,
Vajda) i uređivanja šuma (Klepac, Miletić). Nećemo se upuštati u detaljna
obrazloženja pojmova pojedinih autora jer su obrađeni u literaturi. Navest
ćemo samo sumarno elemente kojima se služe uzgajači, a kojima uređivači.


Iz područja uzgajanja u literaturi se najčešće upotrebljava pojam uzgojni
oblik sastojine. Taj pojam u sebi sadržava način postanka i oblik gospodarenja.
Prema uzgajačkoj definiciji sastojinskog oblika šume se dijele na preborne i
visoke jednodobne. Preborne sastojine mogu imati stablimično preborni, grupimično
preborni i skupinasto preborni oblik. Jednodobne sastojine mogu biti
regularne i višeslojne. U novije vrijeme pojavljuje se češće i pojam raznodobne
sastojine.


Literatura iz uređivanja šuma spominje dva oblika gospodarenja. Sastojinski
oblik gospodarenja, koji je identičan pojmu jednodobnih sastojina u uzgajanju,
te stablimični ili preborni oblik gospodarenja Ti oblici gospodarenja


Ovaj rad financirali su Savezni fond za financiranje naučnih djelatnosti, Republički
fond za naučni rad i Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija


186