DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 71     <-- 71 -->        PDF

itd. (namene) mogu se prva dva reda sa jedne strane negovati sa što većom
krošnjom a ostala dva reda sa što dužim deblom bez grana. U ovim slučajevima
primenili bi se kombinovani vidovi orezivanja korekcioni i normalni.


Crtež 4: Šema razvoja krošnji četvororednih pojaseva


Pri kompoziciji i komponovanju pojaseva od topola, šiblja i drveća nižeg
rasta treba ekonomisati sa razvojem krošnji tako da ceo´ vertikalni profil bude
pokriven lisnom i drvnom masom gustine srazmerne energiji vetra i približno
kako je šematski prikazano (crtež 5a-e). Primenjivala bi se korekciona i normalna
orezivanja debla od grana.


Crtež 5: Šema razvoja krošnji pojaseva od topola, drveća nižeg uzrasta i šiblja
(dvoetažni i troetažni pojasevi)


Navedena tehnika nege i oblikovanja vertikalnog profila pojaseva i krošnji
topola ima za cilj postizanje najpovoljnijeg efekta na zadržavanje i smanjenje
brzine vetra i proizvodnje maksimalne kvalitetne drvne mase.