DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Strane sekcije i sorte topola:


— topola marilandika: P. X euramericana (D) G. cv. marilandica
— topola serotina: P. X euramericana (D) G. cv. serotina
— robusna topola: P. X euramericana (D) G. cv. robusta
— italij. klon 1-154: P. X euramericana (D) G. cv. »1-154«
— italij. klon 1-154: P X euramericana (D) G. cv. »1-214«
— topola ostia: P. X euramericana (D) G. cv. »Ostia«
— istarska topola: P. X euramericana »Istarska«
— topola angulata: P. X euramericana (D) G. cv. angulata
— Balzamska topola: P. X candicans Ait.
Domaće topole:
— bela topola — P. alba
— siva topola — P. canescens Sm.
— bela topola boleana — P. alba L. var. boleana
— crna topola tevestina — P. nigra L. var. thevestina i dr.
Od pomenutih sorti topola zaštitni pojasevi se mogu podizati, samo od topola
tj. »čisti« topolovi pojasevi i komponovati sa drugim vrstama drveća, jasenom,
javorom, brestom, bagremom i raznim šibljem.


Komparacija visina i drvnih masa


Pored topola za podizanje pojaseva mogu se masovno koristiti još bagrem,
hrast, javor itd. U odnosu na ove sorte drveća, topola ima izrazita preimućstva
u pogledu uzrasta u visinu i prirasta drvnih masa. Do ovog zaključka može se
doći kada se uporede podaci za drvorede topola po H. Blume-u (I. Podhorski,
Zagreb, 1957), za hrast po tablicama Gerharta, za bagrem po tablicama Z. Feketija,
za jasen po Vimenaueru (Šumarski priručnik, Beograd, 1957) i podaci
za topole u šumskom uzgoju po H. Hesmeru (Bonn, 1951).


Pri komparaciji podataka može se uočiti da su drvne zalihe drvoreda veće
od 20—78% od drvnih zaliha u sastojinama već u zavisnosti od boniteta (1.
Podhorski, Zagreb, 1957) te da topola II boniteta u 30 godini postiže više od
3 puta veću visinu od hrasta, 1,5 puta veću od bagrema i 2,8 puta od jasena.
U odnosu na prirast razlike su još izraženije i stablo topole postiže 291 puta
veću masu od hrasta, 3 puta veću od bagrema i 73 puta od jasena. S obzirom
na visinski uzrast od 12—15 m u 10-oj godini, topola formira stablo i krošnju
već posle pet godina razvoja i efikasno pruža zaštitu mnogo ranije. Visinu
topole u 10-oj godini hrast ne dostiže ni u 30-oj godini razvoja. U 10-oj godini
bagrem dostiže nešto manju visinu od topole, ali u 30-oj godini znatno zaostaje
za topolom, a jasen pogotovo. Podaci prirasta i drvnih masa pokazuju da topole
daju ekonomske efekte mnogo ranije i veće od drugih vrsta drveća.


Svi ovi podaci pokazuju, utiču i nalažu da se pri podizanju pojaseva forsira
i što više koristi topola i izborom odgovarajućih sekcija i sorata osigura
masovna primena.


Negu topolovih pojaseva


Pri podizanju pojaseva postavlja se redovno zadatak iz ekonomskih razloga,
da pojasevi što brže rastu u visinu kako bi što ranije i na što većoj povr