DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ODLIKE I PRIMENA TOPOLA
U PODIZANJU ZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA
Ing. NIKOLA ŠIMUNOVlC


Uvod


U vetrovitim i vlagom deficitarnim područjima te u predelima sa razvijenom
u štetnoj meri eolskom erozijom, primenjuje se od meliorativnih mera
podizanje zaštitnih šumskih pojaseva. Osnovna namena pojaseva je smanjivanje
brzine i energije vetra kao osnovnog faktora štetnog delovanja.


Na području Jugoslavije ističu se vetrovitošću oblast Vojvodine i severni
deo uže Srbije, dolina Neretve u donjem toku, priobalni pojas Dalmacije, oko
Senja itd. Režim i energija vetra u ovim oblastima su takve prirode da je potrebno
i ekonomski opravdano podizanje zaštitnih pojaseva u cilju smanjenja
štetnog delovanja vetra u ovim predelima.


S obzirom na klimatske i edafske uslove, reljef, režim podzemnih voda itd.
na području Vojvodine, severne Srbije (uže) i Slavonije od vrste drveća masovno
se mogu koristiti pri podizanju zaštitnih pojaseva topole i vrbe.


U nastavku će se sagledati mogućnost primene topola u podizanju pojaseva
i preimućstva koja poseduje ova vrsta drveća.


Fizičke odlike topola


S obzirom na mehaničke osobine vetra i zahteva od vrste drveća da fizički
utiču na smanjenje energije vetra topole poseduju sledeće pozitivne fizičke
osobine:


— razvijaju snažan korenov sistem i otporne su od vetroizvala,
— debla i grane su elastične i savitljive i topole su otporne od vetroloma
izuzev u vreme fizičke zrelosti i obolenja,
— razvijaju snažnu krošnju bogatu granama i lisnom masom,
— brzo rastu i dostižu znatnu visinu od 20—30 m i više,
— dugovečne su šumske vrste drveća i mogu se uzgajati u ophodnjama od
20—30 godina i duže,
— proizvode korisnu drvnu masu i velike drvne zalihe po 1 ha što daje
pozitivne i korisne efekte u kraćem periodu od drugih vrsta,


— s obzirom na brojnost sekcija i sorata plastičnost topola je velika i
mogu se uzgajati na raznim zemljištima i različitim uslovima klime,
— topole se mogu masovno uzgajati uz visok stepen primene mehanizacije,
— dekorativno deluju habitusom i bojom stabala i lišća i mogu se koristiti
za pejsažno i blokovsko ozeljenjavanje itd.