DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 20     <-- 20 -->        PDF

FUNKCIONALNO OBLIKOVANJE BUKOVIH SASTOJINA
NA D1NARIDIMA*


J. SAFAR
Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu


Za područje Dinarida Hrvatske nema pouzdanih statističkih podataka o
površinama čistih i pretežno čistih bukovih sastojina sjemenjača. Nisu pouzdani
ni podaci o površinama koje pokrivaju razni oblici sastojina: prema statistici,
šume se svrstavaju samo u preborne i jednodobne makar veliku površinu
zauzimaju bukove sastojine koje nisu ni preborne ni jednodobne, nego
tzv. prolazni oblici. Takvi oblici sastojina ponajviše se svrstavaju u preborne
šume, pa u evidencijama i statistikama imamo razmjerno vrlo veliku površinu
bukovih prebornih sastojina.


Ovakvo kategoriziranje znatno je utjecalo i utječe da se za sastojine evidentirane
kao preborne po šablonskom postupku najvećma propisivalo i vodilo
preborno gospodarenje. Takvo gospodarenje loše je utjecalo na razvitak baš
bukovih sastojina koje — kako smo već prije pokazali i sada ovdje dokazujemo
— u prebornim oblicima ne mogu razviti onako dobru kakvoću stabala
kao u drugim sastojinskim oblicima šume.


1. PROBLEM
U razmatranju stvarnih razvojnih stanja pojedinih bukovih sastojina i
pod pritiskom raznih objektivno fundiranih postavki i subjektivnih nazora
stvorio se i otvorio problem načina daljnjeg gospodarenja u bukovim šumama
Gorskog kotara, Like i Hrv. Primorja. Problem je mjestimice provalio tolikom
žestinom da su se u navali raznovrsnih gledišta u pojedinim gospodarstvima,
taksacijama i šumarijama pojavile i nedoumice, zabune i nepouzdanost u vlastita
i tuđa dotad stečena znanja, ali i sumnje u nova shvaćanja. Pojavila su
se nesuglasja i pitanja o upotrebljivosti starog i o racionalnosti određenog ili
predloženog novog u ekonomici uzgojnih postupaka.


Sve to i mnogo drugo dovelo je do razmišljanja: kakve bi uzgojne postupke
trebalo provoditi u čistim i pretežno čistim bukovim sastojinama da bi
se povećala proizvodnost, prvenstveno kakvoća stabala. Pod utjecajem sukoba
raznih shvaćanja i nezauzimanja racionalnog biološko-ekonomskog stava, kod
izvršavanja uzgojnih radova na terenu ponegdje su učinjene i veće pogreške.


i ´i*


* Iz dijela studijskog elaborata »Bioekološki osnovi za racionalno oblikovanje i
očetinjavanje bukovih sastojina« koji je financiran iz Saveznog i Republičkog fonda
za naučni rad. Ova.i članak je sažetak iz oko 110 strana dijela navedenog elaborata
koji se zbog pomanjkanja novčanih sredstava ne može čitav objaviti.
198