DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 15     <-- 15 -->        PDF

METODA RADA


Na primjernim plohama izmjereni su prsni promjeri i visine svih stabala.
Stabla su razvrstana u debljinske stepene, širine 5 cm i u visinske stepene, širine
3 m. Izmjereni podaci izravnani su Levakovićevom (modificirana Pearsonova
funkcija) jednadžbom:


Y = K xci (1 — x)ca (1)


U gornjoj jednadžbi K, ci i C2 su parametri, Y je relativna vrijednost frekvencije,
a x je debljinski stepen u relativnom iznosu te se izračunava jednadžbom:


X — Xmin


x = , gdje je (2)
G


X debljinski stepen, Xmin donja granica najtanjeg debljinskog stepena, a G širina
varijacionog područja.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Distribucija stabala po debljinskim stepenima (debljinska distribucija)
prikazana je u tabeli 2, a po visinskim stepenima (visinska distribucjia) u tabeli
3.


Distribucija stabala po debljinskim stepenima


Tabela 2


Ploha XXXVIII Ploha XXXIX Ploha VI
i Broj stabala
M g snimljen izravnan snimljen izravnan snimljen izravnan
iznosi


3 c-


b a b a b a b a b


P S,


5 189 0,306 220 0,357 178 0,203 143 0,163 288 0,421 223 0,327
10 178 0,288 146 0,236 101 0,115 164 0,187 118 0,172 115 0,167
15 132 0,214 98 0,159 167 0,190 151 0,172 72 0,105 80 0,117
20 76 0,123 65 0,105 154 0,175 128 0,145 57 0,083 61 0,089
25 18 0,029 41 0,066 97 0,110 101 0,116 34 0,050 48 0,070
30 4 0,006 24 0,039 77 0,088 76 0,086 22 0,032 38 0,056
35 6 0,010 13 0,022 47 0,054 53 0,060 22 0,032 31 0,045
40 1 0,002 7 0,011 33 0,038 33 0,038 12 0,018 25 0,036
45 3 0,005 3 0,004 22 0,026 19 0,021 11 0,016 20 0,029
50 2 0,003 1 0,001 8 0,009 8 0,009 12 0,018 15 0,022
55 5 0,008 1 0,001 2 0,003 15 0,022 11 0,017
60 4 0,006 1 0,001 11 0,016 8 0,012
65 6 0,009 5 0,008
70 2 0,003 3 0,004
75 2 0,003 1 0,001


varijaciona širina (G) cm 60 60 75
aritmetička sredina (a) 0,1686 0,2752 0,1784
kvadrat disperzije (; 32) 0,0219 0,0342 0,0407


a = apsolutno b = relativno


193