DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 83     <-- 83 -->        PDF

jede, koji se odnose na rad naše struke u našim privrednim organizacijama.
Ja bih ovdje iznio samo kratak historijski pregled razvoja šumarstva i drvne
industrije na našem području, koji je gotovo u ravnoj uzlaznoj liniji doveo
do današnjeg stanja, do jednog nevelikog ali naprednog šumskog gospodarstva
i do velikih i širom svijeta poznatih drvno industrijskih poduzeća.


Mislim da bi kao početak organizovanog šumarstva u našem kraju mogli
uzeti datum 8. lipnja 1873, to jest datum kada je donesen zakon o imovnim
općinama u hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini.


Do tada je ovo naše područje bilo pod Vojnom krajinom, vojničkom ustanovom
koju je Austro-ugarska monarhija počela osnivati još u toku XVI st.
kao obrambeni pojas na svojim južnim granicama. Ovdje kod nas u Brodu bio
je to pojas od Save do diljskih vrhova, inače on se pruža od Zemuna cijelom
Posavinom do Siska, te preko Korduna do Like. Komandno je i upravno bilo
podijeljeno na 10 pukovnija, a među njima je bila i brodska. U tom vremenu
zavijenom tamom krvavih bitaka s Turcima, postojala je vojna vlast i nad korištenjem
šume. No kakvu je vrijednost imala šuma tada?


Krajiški stanovnici koji su ispunjavali vojne dužnosti imali su pravo servituta
(služnosti) u tadašnjim vojno-državnim šumama svog područja. Prava
su imale i mjesne, školske i crkvene općine na besplatno dobivanje građevnog
i ogrjevnog drveta; to se pravo odnosilo i na besplatnu pašu i žiropašu, na sabiranje
leževine, žira, bukvice i bujadi. No nakon poraza i potiskivanja Turaka
prestala je potreba za održavanjem graničnog vojnog režima, te je najprije
1871, g. donesen zakon za otkup prava navedenih služnosti (segregacija), a to
je zamišljeno i provedeno tako da su šume, za svaku pukovniju posebno, podijeljene
po vrijednosti na dva jednaka dijela, jedan državi, slobodan od obaveza,
a drugi pravoužitnicima u kolektivno vlasništvo. Iz ovog dijela trebalo je
da se podmire potrebe stanovništva, potomaka vojnih krajiških obitelji, kao i
upravne, školske i crkvene općine, na građevnom i ogrjevnom drvu.


Poslije toga su zakonom od 1873. god. osnovane imovne općine pa i toliko
poznata Brodska imovna općina, kojoj je zbog povoljnijeg položaja s obzirom
na šumsko područje, dano sjedište u Vinkovcima.


Brodska imovna općina je i po površini (74.036 kat. jutara) i po vrijednosti
u času osnivanja (36,065.868 for.) bila i ostala do kraja jedno od najjačih i najbolje
vođenih šumskih gospodarstava. Kasnije je kupovinom raznih vlastelinskih
posjeda (Pleternica, Velika, Kamensko, Sirač, Daruvar i Slatina) porasla
na 135.801 kat. jutara. Na našem području su bile 2 šumarije Brodske imovne
općine (Brod i Trnjani) i 1 šumarija Gradiške imovne općine (Oriovac).


Imovne općine su ukinute 1947. g. Zakonom o proglašenju imovnih općina
i zemljišnih zajednica općenarodnom imovinom. One su toliko, koliko su mogle,
s obzirom na veliko opterećenje svojih šuma s pravima svojih pravoužitnika
i kroz 2 svjetska rata, očuvale šume, po površini gotovo nedirnuto. Naravno,
količina i kvaliteta drvnih masa koja nam je poslije Oslobođenja ostala u
nasljeđe, bila je znatno smanjena.


Poslije rata mijenjale su se često organizacijske forme šumarstva u Hrvatskoj.
Najprije su ove naše šume potpadale pod direkciju šuma Vinkovci, zatim
prelaze pod Okružni naredni odbor u Slav. Brodu. Iza toga su opet osnovana
državna šumska gospodarstva pa je do 1953. upravu imalo Šumsko gospodarstvo
»Spačva« u Vinkovcima. Nakon toga su šumarije postale samostalne
ustanove područnih općina i konačno, 1959. je osnovano Šumsko gospodarstva
Slavonski Brod za područje brodske komune.