DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 79     <-- 79 -->        PDF

SYLVAN — Var šava


8 —´1966. Domini k J.: Prethodni rezultati
istraživanja biologije surlaša Hylobius
piceus i borba s njim. — Wlo czewsk
i T.: Opći principi smjenjivanja
sastojina kao temelj za poboljšanje uvjeta
staništa. — Marszalek T.: Ekonomska
karakteristika kvalitativnog prirasta sastojina.


9 — 1966. Mol en d a T.: Industrijska
integracija u šumoprivrerli u svjetlosti
pretpostavki ekonomske politike. — K ozikowsk
i K.: Istraživanja o djelovanju
sezonskog rada u šumarstvu na proizvodnu
sposobnost (kapacitet) šumskog transporta.


10 — 1966. Krzysik F.: Naučna i organizacijska
dostignuća u drvarskoj industriji
1946—1966. — Zytecki j J.: Komparativna
tehničko ekonomska studija o
drvarskoj industriji Poljske i Jugoslavije.
-— Walther S.: Fizička i mehanička


C/akmičenjp


svojstva drveta hrasta kitnjaka i lužnjaka
u mješovitoj šumi (Querceto — Pinetum).


LESNICKY ČASOPIS — Praha


9 — 1966. Tesa r V.: Početno djelovanje
sumpornog dioksida na omorikove sastojine
srednje starosti. — Simanči k
F.: Utjecaj ultravioletnog svjetla pri laboratorijskom
ispitivanju klijavosti borova
sjemena. — Korsun j F.: Tablice prihoda
i prirasta za johu.


10 — 1966. Čižek-Jarabač-Škopek:
Tehnički razvitak zagrađivanja bujica.
— Novak L.: Suvremeni razvitak
retencijskih i konsolidirajućih brana. —
Fe r d a J.: Utjecaj vode temeljnice na
rast i razvoj šumskih vrsta drveća.


11 — 1966. Červinkova-Temmlova:
Određivanje unutrašnje truleži kod
stabala na panju.


12 — 1986. Holubćik M : O varijetetima
omorike cb. u Slovačkoj na osnovici
češera.


I. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE ŠUMSKIH RADNIKA SJEKAČA U
JUGOSLAVIJI
I. Međunarodno takmičenje šumskih
radnika sjekača održano je u Jugoslaviji
dne 6. i 7. kolovoza 1966. u šumrkom gospodarstvu
Delnice na području Sumariie
Lokve kod zaštitne park šume »Golubinjak
«.
Domaćin I. međunarodnog takmičenia
šumskih radnika sjekača bilo je Šumsko
gospodarstvo Delnice.


Organizacioni cdbor bio je sastavljen od
drugova: A. Orlandić, I. Tomac, I. Tomac
ml., V. Pintar, P. Živo nović, B. Puškadiia,
ing. M. Würth, F. Pavelić, ing. I. Pleše,
ing N. Fiedler, I. Muvrin, ing. I. Matota, I.
Kovačević, V. Linić i M. Bratić.


Centralni žiri: ing. M. Würth, ing. M.
Kader i ing. B. Vulović.


Mjesto takmičenja bila je zaštitna park
šuma »Golubinjak« kraj Delnica. Na takmičenju,
uz ekipe Jugoslavije, pojavile su
se samo ekipe iz Savezne Republike Njemačke,
Francuske i Mađarske; ostale su
ekipe ili već ranije otkazale svoje učešće
ili su odustale bez objašnjenja.


Ipak je takmičenje uspjelo i ocjene učesnika
su veoma pohvalne pa možemo
biti zadovoljni i ponosni što smo uspješno


Učesnici takmičenja
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 80     <-- 80 -->        PDF

obavili prvi kontakt sa šumskim radnici


ma drugih zemalja. Uz takmičenje je odr


žan i sastanak predstavnika zemalja učes


nica. Formiran je inicijativni odbor i do


govoreno je da se poradi na ostvarenju je


dinstvenih propozicija međunarodnog tak


mičenja za sve zemlje Evrope.


Ovo takmičenje vršilo se u slijedećim


disciplinama:


1. Sječenje sjekirom. Uspravno utvrđen
trupac promjera cea 30 cm treba skratiti
za 5 cm, odsijecajući u kosini od 45 stupnjeva.
Ocjenjuje se kvalitet i brzina. Moguće
je osvojiti 100 bodova za vrijeme, a
za rad 30.
2. Precizno pogađanje sjekirom. Na uspravno
ukopanom trupcu pričvršćen je
papir 100 X 15 cm na kojemu su ucrtane
tačke sa krugovima. Ukupno postoji 10 tačaka,
koje takmičar mora pogodili oštricom
sjekire. Moguće je osvojiti 50 bodova.
3. Jednostavno pierezivanje motornom
piloni. Od koso postavljenog trupca, promjera
40 cm tieba odrezati dva koluta.
Prvi odozdo, a drugi odozgo. Ocjenjuje se
brzina i kvalitet. Moguće je osvojiti 30 bodova
za vrijeme, a za rad 70.
4. Kombinirano prerezivanje motornom
pilom. Na radnoj visini od GO cm treba na
horizontalno postavljenom trupcu promjera
40 cm odrezati kolut i to do polovice
odozdo a zatim odozgo. Spoj reza treba da
je u sredini trupca, a sredina je zabilježena
trakom širine 3 cm. Moguće je osvojiti
30 bodova za vrijeme a za rad 100.
5. Pođsijecanje stabla motornom piloni.
Uspravno utvrđen trupac promjera 40 cm
sa korom, treba podsjeći kao kod normalnog
rada. Dubina podsjeka treba da iznosi
1/4 promjera ugao 35 stupanja, a obje ravni
treba da se sastanu. Moguće je osvojiti
za vrijeme 30 bodova a za rad 120 bodova.
6. Definitivno prerezivanje motornom
pilom. Od uspravno utvrđenog trupca promjera
40 cm, treba odrezati u donjem kraju
jedan kotur što prije, ali tako da prerez
bude horizontalan. Moguće je osvojiti
za vrijeme 50 bodova a za rad 60 bodova.
7. Zimsko koranje jelovog ili smrekovog
đrveta. Oblicu dužine 4 m, promjera 16
do 18 cm, slobodno ležeću potrebno je okorati.
Ocijenjuje se vrijeme i kvalitet
rada.
Ili makljanje bukovog celuloznog đrveta.


Bukovu oblicu dužine 1 m, promjera 16
do 18 cm treba omakljati na bijelo. Ocijenjuje
se vrijeme i kvalitet rada.


Takmičar si može birati jednu disciplinu
od ove dvije. Moguće je osvojiti za
vrijeme 70 bodova a za rad 20 bodova.


8. Slaganje i izdvajanje celuloznog đrveta.
Oüorena celulozna drva u količini od
1 prm. treba složiti na određeno mjesto na
taj način, da se posebno slažu oblice do
14 cm, a posebno deblje od 14 cm. Složene
oblice treba da su u jednom redu. Moguće
je osvojiti za vrijeme 60 bodova i za
rad 30 bodova.
Takmičenje


9. Okretanje sinje i promjena lanca. U
određeno vrijeme, potrebno je pripremljenu
pilu za rad rastaviti s time da se
odvoji lanac i sinja. Sinja se mora okrenuti,
ponovo postaviti lanac, te montirati
pilu da bude sposobna za rad. Moguće je
postići 70 bodova za vrijeme i za rad 30.
Ekipe su nastupile u slijedećem sastavu:
Francuska: Vođa ekipe i 3 natjecatelja.
Mađarska: Vođa ekipe i 3 natjecatelja.
Savezna Republika Njemačka: Vođa e


kipe i 3 natjecatelja.


Jugoslavija A: Vođa ekipe i 3 natjecatelja.


Jugoslavija B: Vođa ekipe i 3 natjecatelja.
Sum. gospodarstvo Delnice van konkurencije
9 natjecatelja.


U ime domaćina Šumskog gospodarstva
Delnice, učesnike je pozdravio direktor
gospodarstva Ivan Tomac, a u ime Vijeća
Narodne tehnike Jugoslavije drug Todor
Vujasinović, predsjednik Vijeća, koji je
ujedno i otvorio takmičenje.


Po završetku natjecanja, predsjednik organizacionog
odbora drug Aleksandar Orlandić
se zahvalio takmičarima a drug Todor
Vujasinović je učesnicima uručio nagrade.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Inž. Milivoj Würth, predsjednik žiriia


objavio je rezultate takmičenja:
A — ckipni plasman:


Plasman Ekipa Bodovi


1. Jugoslavija (A) 2422
2. Jugoslavija (B) 2241
3. Francuska 2200
4. Mađarska 204G
5. SR Njemačka 1908
B — Pojedinačni plasman:


Plasman Prezime i ime
1 Krč Stjepan
2 Duh Stjepan
3 Wagner Charles
4 Voli Anton
5 Kranjc Janes
G Cehringer Charles
7 Đurić Gojko
0 Zalokar Alojz
9 Novak Janos
10 Blazsek Bela
11 Benker Arthur
12 Wagner Henri


13. Rohr Paul
14 Lopatovski Pal
15 Vogl Willi
C — Plasman izvan konkurencije:
1 Turk Dragutin Delnice 741
2 Volf Josip, Delnice 736


3 Kosturin Ivan, Delnice 682
4 Stimac Matija, Delnice 676
5 Banović Mile, Delnice 580
6 Štimac Ivan, Delnice 565
7 Herljević Leopold, Delnice 549


Time je uspjeäno završeno I. međunarodno
natjecanje šumskih radnika sieka-


Zemlja Bodovi
Jugoslavija (A) 828
Jugoslavija (A) 806
Francuska 797
Jugoslavija (A) 78«
Jugoslavi, a (B) 774
Francuska 735
Jugoslavija (B) 734
Jugoslavija (B) 733
Mađarska 729
Mađarska 691
SR Njemačka 681
Francuska 668
SR Njemačka 654
Mađarska 626
SR Njemačka 573


ča, jedno lijepo sportsko natjecanje, koje
bi se trebalo podržavati i dalje razvijati.


Ing. Milivoj Würth