DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Za vrijeme bivše Jugoslavije pošumljeno je na području današnjeg Šumskog
gospodarstva Zadar nekoliko stotina ha: na području Benkovca 116 ha,
u Biogradu n/m 210 ha, na području Preko 76 ha.


Po Oslobođenju osnovana je u Zadru posebna sekcija za pošumljavanje,
koja je otvorila radilišta: u Biogradu n/m, Turanj, Sukošan, Bokanjac, Diklo,
Kozina, Zaton, Nin, Ljubać, Ražanac, Starigrad, Tribanj, Obrovac, Muškovci,
Pridraga i Jasenica, sa ukupnom površinom od 596 ha. Osim ovih radilišta, na
području današnjeg Šumskog gospodarstva Zadar radile su na pošumljavanju
i kotarske šumske referade u Zadru i Benkovcu (radilišta Bibinje, Poseđarje.
Vrsi, Vrčevo, Karin i dr.). Ovaj dvostruki kolosjek radova na pošumljavanju


5 god. borova kultura: Karin donji (1949—54), opć. Benkovac. Foto A. Brkan


prestaje dne 1. XI 1951. kada se uspostavlja jedinstvena šumarska služba za
Dalmaciju, ? u njenom okviru teritorijalne jedinice sa centrima u Zadru i Benkovcu.
Ta] datum smatra kolektiv Šumskog gospodarstva Zadar danom osnivanja
jedinstvene stručne šumarske organizacije na zadarskom području i
ovom proslavom obilježava 15 godina njena postojanja.


Radovi na pošumljavanju se smanjuju nestankom Fonda za unapređenje
šuma (FUŠ) 1955. godine pa se šumske organizacije upućuju na vlastita sredstva,
koja su na ovom području malena i jedva dostaju za održanje same organizacije.
No, pošumljavanja se vrše i dalje premda u smanjenom opsegu i na
račun zakidanja ionako skromnih osobnih dohodaka članova kolektiva. U 1958.


67