DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 66     <-- 66 -->        PDF

EKONOMIČNOST


Ukupno utrošene vrijeme za pripremne sobne radove, terensku dešifražu,
orijentaciju u Aviografu, izmjeru i mehaničko sortiranje podataka iznosi lOi
sata.


Prema dosadašnjim orijentacionim podacima (K. Schwidejsky: Griindriss


d. Photogrammetrie) mogli su se pripremni sobni radovi, terenska dešifraža,
orijentacija snimaka u Aviografu, te izrada signaturne karte u mjerilu 1 : 50.000
(situacija 4- konfiguracija za područje šuma) s iscrtavanjem i obračunom ukupnih
površina obaviti u vremenu od oko 130 sati. U tom slučaju, ako bi se
željela dobiti istaknuta distribucija površina, trebalo bi tek na dobivenoj karti
početi sa odgovarajućim mjerenjima.
Kod metoda (kao što ih navodi na pr. američki priručnik Maiual of photographic
interpretation) gdje se radi s trećerazrednim stereoinstrumentima
dolazi do pada kvaliteta optičkog stereomodela, te do naknadnih računskih
operacija kad mjerenja ne vršimo u geometrijski egzaktnom modelu. Kod takvih
metoda, kad se različiti tipovi šuma rasprostiru na različitim nadmorskim
visinama treba podatke na osnovu prethodnog mjerenja nadmorskih visina
naknadno svesti na istu projekcionu ravninu (na isto mjerilo). Smatramo da se
za volju primjene trećerazrednih stereoinstrumenata pouzdanost i metode rada
oslabljuju i kompliciraju.


SADRŽAJ


Na osnovu direktnih opažanja u optički kvalitetnom i geometrijski egzaktnom
modelu što ga daje Aviograf Wild B-9 autor je primjenom pravokutnog sistema tačaka
(uzoraka) odredio pouzdano, skraćenim postupkom t. j . bez prethodnog kartiranja
ne samo ukupne površine šuma za odabrano područje nego i distribuciju tih
površina po ekspozicijama, nadmorskim visinama i inklinacijama i to u stereomodelima
mjerila 1 : 50.000. Na temelju tog rada sastavljen iskaz površina gorpodarskih
jedinica olakšava bonitiranje staništa, koje može poslužiti kao sigurnija osnova
za inventarizaciju drvnih masa statističkim metodama (primjenom primjernih ploha)
kad su gospodarske jedinice stratificirane.


Određivanju površina opisanom metodom za velika šumska područja pogodovala
bi pojedina sistematski raspoređena polja tačaka.


SUMMARY


On the basis of direct observations in the optically excellent stereo model of
the Wild B-9 Aviograph, an instrument based on rigorous geometrical solutions, the
author determines reliably not only the total forest area for the district selected
but« also the distribution within this area according to the exposures, elevations and
ground inclinations. It is of i.pecial significance that the observations were made
in a model of the very small seals of 1 : 50.000, by a shortened procedure, i. e. without
mapping, with the aid of a dot grid consisting of ordinary graph paper positioned
on the drafting surface of the Aviograph. The convenient guiding of the pricking
device along the system of interesections is considered an advantage of the
B-9 Aviograph for the survey described.


The derived area list facilitates the site classifications that would serve as a
reliable basis for forest inventories using statistical methods (sample plots) for stratified
forest districts.


Area determination for large forest regions is likely to warrant the use of systematically
distributed isolated fields of dots.