DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 50     <-- 50 -->        PDF

PROCJENA STUPNJA NASLJEDNOSTI VISINA I PROMJERA
ZA BIJELU VRBU (Salix alba L.)
IZRAČUNATA IZ KLONSKOG TESTA KOD STAROSTI BILJAKA 1/1*


Mr A. KRSTINIC, đipl. inž. šumarstva


UVOD


U programima za oplemenjivanje šumskog drveća procjena nasljednosti
pojedinih svojstava zauzima sve značajnije mjesto. Prema W r i g h t-u (10)
nasljednost pojedinog svojstva je jedan od najvažnijih podataka u genetskoj
studiji jer izražava realnost fenotipskih vrijednosti i predviđa efekat križanja.
Ukoliko je izračunata nasljednost parametar koji karakterizira određenu populaciju,
u tom slučaju na temelju izračunate nasljednosti te varijabilnosti
svojstva za koje smo izračunali nasljednost u konkretnoj populaciji možemo
predvidjeti poboljšanje u ovoj generaciji, koje se može realizirati kroz uzgojne
radove (8). Prema V/r i g h t-u (10) na temelju procjene stupnja nasljednosti i
selekcionog diferencijala u konkretnoj populaciji možemo predvidjeti poboljšanje
putem selekcionog oplemenjivanja u slijedećoj generaciji. Kod vrsta koje
se mogu vegetativno razmnožavati može se predvidjeti na temelju stupnja nasljednosti
pojedinog svojstva kakvo direktno poboljšanje možemo očekivati, s
obzirom na to svojstvo, od selekcije plus stabala.


Pod pojmom nasljednosti podrazumijevamo slijedeće:


1.
poznavanje načina nasljeđivanja;
2.
poznavanje broja nasljednih osnova koje određuju pojedino svojstvo i
povezanost njihova djelovanja;
3.
u kojoj je mjeri neko svojstvo genetski uvjetovano, a u kojoj mjeri
utječe na njega okolina.
Prema V i d a k o v i ć-u (3) nasljednost pojedinih svojstava kod šumskog
drveća podliježe različitom stupnju genetske kontrole. Nasljednost se kreće u
širokim granicama od 1—100%. U zavisnosti s time kažemo da neko svojstvo
podliježe vrlo visokom, visokom odnosno srednjem stupnju genetske kontrole
ili oak da je u velikoj mjeri uvjetovano okolinom. S obzirom na spomenutu
klasifikaciju visinski i debljinski prirast spadaju u grupu svojstava srednje
genetske kontrole


U kolikoj je mjeri neko svojstvo genetski uvjetovano, a u kolikoj mjeri na
njega utječe okolina, može se odrediti iz slijedećih odnosa:


1.
potomstvo i jedan roditelj,
2.
potomstvo i prosječni roditelj,
*Ova istraživanja financirana su od strane Republičkog fonda za naučni rad SRH.


48