DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 41     <-- 41 -->        PDF

i volumnog prirasta bez obzira rade li automati na principu bušenih kartica ili
na principu perforirane trake.


Za svaku od tablica tabeliran je samo niz No 12 (za K = 2,0) koji je još
dv
dopunjen derivacijom tarifne linije u apsolutnom iznosu ( ), u relativnom
dv 1 Vi dd
iznosu (c = —) i oblikovisinom (hf = ).
dd v n


— 6?
4


Da se dobije stvarna drvna masa (v) odnosno volumni prirast (iv), potrebno


je da se podaci iz tarife No 12 množe korekcionim faktorom (k)* za dotičnu


sastojinu. Znači:


2V = k n vt ili 2V — k (2"g) bit,


odnosno (nakon što je određen prosječni debljinski prirast id) volumni prirast


je:


dv


2\w = c id -ZV ili SU = k ij n


dd


Korekcioni faktor (k) određuje se na osnovi odnosa drvne mase (v) srednje
plošnog stabla sastojine ili centralno plošnog stabla sastojine (prema Wiedemannu),
očitane iz dvoulaznih tablica drvnih masa i drvne mase koju iskazuje
naša tarifa za taj promjer (vt)


v K


k = — (odnosno k = )


vt 2,0


Kod automatskog obračunavanja u stroj se stavi samo jedan tarifni niz, tj.
temeljni niz No 12 iz tabele 1, 2 ili 3, ovisno o gospodarskom obliku šume i
korekcioni faktor za konkretnu sastojinu. Ako se radi u šumi s više sastojina
i više vrsta drveća istoga gospodarskog oblika, u stroju samo mijenjamo korekcioni
faktor ,a tarifa ostaje uvijek ista.


Primjenu ćemo demonstrirati na jednom primjeru obračuna drvne mase i
volumnog prirasta (tabela 4 : 5). Gospodarska jedinica je »Sungerski Lug«
odjel 3, površina 26,56 ha.


U julu 1966. god. isklupirana su sva stabla po debljinskim stepenima od
5 cm. Broj stabala iskazan je u tabeli 4 i 5. Na temelju podataka odredili smo
da centralno plošno stablo za jelu pada u debljinski stepen 52,5 cm, a za smreku
u debljinski stepen 37,5 cm. U debljinskom stepenu 52,5 cm srednja visina za
jelu iznosi 29,0 m, a za smreku u debljinskom stepenu 37,5 cm srednja visina
iznosi 23,0 m.**


* Opaska: U Šumarsko-tebničkom priručniku, 1966, korekcioni faktor k obilježen
je sa slovom C.
** Potreban broj uzoraka za određivanje srednje visine računa se, kako je to
prikazano u članku Pranjić A.: Interpolirane Šurićeve jednoulazne tablice za jelu —
smreku i bukvu. Šumarski List, 3/4, Zagreb, 1966.


39