DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 40     <-- 40 -->        PDF

ALGAN-SCHAEFFEROVE I COKLOVE TARIFE
PRILAGOĐENE ZA AUTOMATSKO OBRAČUNAVANJE


ŠIME MEŠTROVIC, đipl. inž. šum.


Algan je na temelju opsežnih promatranja odnosa promjera i drvne mase
stabala došao do određenih zaključaka koje je izrazio u jednoulaznim tabelama
— tarifama objavljenima god. 1901. Spomenute tabele mogu se smatrati
pretečom Schaefferovih i Coklovih tablica.


Schaeffer je 1949. god. na temelju analitičkog izraza


K
v = (d-5) (d-10) (1)
1400


konstruirao 20 tarifa koje predstavljaju malu korekturu Alganovih tablica.
Nazvao ih je »tarifs rapides«. Tarife se međusobno razlikuju samo u faktoru K,
a ta je razlika konstantna za po 2 susjedna niza. Porast drvne mase relativno
je brz s porastom promjera pa su te tablice u prvom redu prikladne za heterogene
preborne sastojine kao i za skiofilne vrste drveća.


To je uočio i sam Schaeffer pa je za jednodobne šume i heliofilne vrste
drveća konstruirao iste godine (1949) na temelju analitičkog izraza


K
v = d (d-5) (2)
1800
novih 20 tarifa nazvavši ih »tarifs lents«
Te se tarife opet međusobno razlikuju u veličini faktora K, a imaju sporiji
porast drvne mase s porastom promjera.


Po istom principu konstruirao je Čokl godine 1962. također 20 jednoulaznih
tablica koje vrijede za prijelazne oblike. Analitički izraz za Čoklove tablice
glasi:


K
v = — (d-2,5) (d-7,5) (3)
1593,75


Sve tri vrste jednoulaznih tablica u znatnoj su primjeni u šumarskoj
praksi. Jedinstvene su za sve vrste drveća, a imaju dovoljan broj tarifnih nizova,
pa je uvijek moguć izbor prikladne tarife.


Upravo zbog toga smo i odlučili da damo navedene tablice u obliku, prikladnom
za automatsko obračunavanje.
Tarife u tabelama 1, 2 i 3 izračunane na bazi navedenih formula ((1), (2)
i (3) za K = 2,0 pružaju mogućnost upotrebe automata za obračun drvnih masa