DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 80     <-- 80 -->        PDF

PROF. DR ING. ALFONZU KAUDERSU


Dne 11. X 1966. umro je u Zagrebu prof,
dr ing. Alf ons Kauders, poznati i priznati
šumarski stručnjak, pisac i naučni
radnik, koji je preko 65 godina s velikim
uspjehom radio na unapređenju šumarske
struke i šumarske nauke kod nas. Pripadao
je među posljednje naše seniore koji
su nas mnogo zadužili i kao naši učitelji i
kao borci na polju unapređenja našeg šumarstva.


Prof. Ka ud er s rođen je u Zagrebu
1878. g. Maturirao je u Karlovcu 1897. g.
Poslije toga završio je šumarske studije na
Šumarskoj akademiji u Zagrebu, gdje je


diplomirao 1902. g. Da bi što temeljitije i
dublje ovladao biološkom komponentom
šumarske nauke, Kauder s je nakon
svršene Šumarske akademije završio i studij
prirodnih nauka na Filozofskom fakultetuZagrebačkog
Sveučilišta, gdje je diplo


mirao 1905. g. Profesorski ispit iz prirodnih
nauka poloižo je 1907. g., a nakon toga
postao profesorom na Gimnaziji u Slavonskoj
Požegi.


Kasnije je kroz nekoliko godina bio asistent
u Zavodu za uzgajanje šuma na Šumarskoj
akademiji u Zagrebu.


Iz nastavne službe prešao je u praktičnu
šumarsku službu, te je najprije bio šumarski
inženjer u Delnicama i Crikvenici. Od
1919—1921. g. bio je šumarski nadzornik u
Ogulinu, a od 1922—1925. direktor Direkcije
šuma na Sušaku. God. 1925. preuzeo
je funkciju šefa Inspektorata za pošumljivanje
krša u Senju, gdje je ostao do 1934.


g. Kroz daljnjih 5 godina bio je šef Šumarskog
odsjeka Savske banovine u Zagrebu.
Od 1940—1941. bio je zaposlen kao
viši savjetnik i inspektor u Ministarstvu
šuma i ruda u Beogradu, gdje je i umirovljen.
Čitav život prof. Kauders a protkan
je intenzivnim radom na unapređenju šumarstva
i šumarske struke kod nas. Njegovo
temeljito biološko obrazovanje, koje
je stalno usavršavao i produbljivao, vidno
se i vrlo korisno odrazilo u njegovom radu.
Ono mu je pomoglo u savladavanju
raznih šumarskih problema.


U šumarskom radu na terenu prof. K auder
s naročito se istakao podizanjem i
uzgojem šuma na degradiranom Kršu pod
osobito teškim ekološkim uslovima. Upravo
tim svojim radom postao je prof. Kauder
s istaknuti šumarski stručnjak iz oblasti
pošumljivanja Krša.


Na području bivšeg kotara Crikvenica
prof. Kauders osnovao je i uzgojio
mnogobrojne šumske kulture. Njegovim
nastojanjem nastale su borove kulture u
predjelima: Voljak, Lokvice, Zoričići, Pod
Badanj i dr., kao i šumske kulture u bujičkom
području kod Grižana, Drivenika,
Bribira i Ledenica.


Osobito intenzivan i uspješan rad na pošumljivanju
razgoljenog Krša razvio je
prof. Kauder s za vrijeme svojeg desetogodišnjeg
rukovođenja Inspektoratom za
pošumljivanje Krša u Senju, na čijem je
području uspio za to razmjerno kratko vrijeme
podići i uzgojiti velike površine šumskih
kultura, kao što su: Alino bilo, Greben,
Čardak, Klenova kosa, Stražbenica,
Debeli brig, Velinica, Hrmotine, Krilo,
Piece, Jakina strana i dr.


U toku djelovanja na Kršu osnovao je
prof. Kauder s 11 velikih šumskih rasadnika.
Njegovim zalaganjem izgrađeni