DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 78     <-- 78 -->        PDF

poučnih članaka i dr. Ti nam radovi najbolje
pokazuju stručni i naučni profil
prof. Nenadić a.


Prof. Nenadić objavio je knjige:


1. Računanje vrijednosti šuma i šumska
statistika, Zagreb, 1922, 412 s. Udžbenik i
priručnik, sastavljen prema istovrsnom
djelu prof, dr End res a;
2. Osnovi šumarstva, I izđ., Zagreb, 1924,
416.; II prerađeno izd., Zagreb, 1938, 256 s.
Priručnik o elementima šumskog gospodarenja;
Prikaz II izd. u Šum. listu, 1938,
s 653—654;
3. Uređivanje šuma, Zagreb, 1929, 304 s.
Prvi udžbenik te vrste na našem jeziku.
Prof. Nenadi ć izdavao je i uređivao
Šumarsko-lovački kalendar od 1909—1941.
Važan priručnik za široku šumarsku praksu.


Posebnu pažnju zaslužuju naučn i radovi
prof. N e n a d i ć a, od kojih spominjemo
slijedeće:


1. Über die Rentabilität der Eichen-
Hoch- und Niederwaldwirtschaft in Kroatien
und Slavonien, München, 1908.
2. Problemi uređivanja, šuma, Pola stoljeća
šumarstva, Zagreb, 1926, s. 531—561;
3. O produktivnim faktorima i rentabilitetu
šumskog gospodarenja, Godišnjak
Sveučilišta, Zagreb, 1929, s. 722—733;
4. O produktivnim faktorima i rentabilitetu
šumskog gospodarenja, Šumarski
list, Zagreb, 1930, s. 209—225;
5. Problem diobe zemljišnih zajednica,
Šumarski list, 1930, s. 437-^45;
6. Istraživanja prirasta hrasta lužnjaka
U šumi Žutici, Glasnik za šumske pokuse,
3, 1931, s. 1—27. Prikaz studije od ing. M.
Manojlovića u Šum. listu, 1932, s.
259—263;
7. O prirastu niskih šuma, Glasnik za
šumske pokuse, 4, 1935, s. 1—45;
8. O posljedicama sušenja hrastovih šuma
Gradiške imovne općine, Glasnik za
šumske pokuse, 1940, s. 1—28.
Zaslužuju pažnju i mnogobrojni stru čni
radovi iz uže štuke prof. N e n ad
i ć a, od kojih spominjemo ove:


1. Važnost šumarske statistike, Šumarski
list, 1905, s. 164—174;
2. O proizvodnoj snazi šumarstva, Šumarski
list, 1908, s. 1—15;
3. O cijenama hrastovog drveta, Šumarski
list, 1908, s. 343—349;
4. O porezu na šume, Šumarski list,
1909, s. 121—134;
5. Skrižaljka prihoda i prirasta za hrastove
visoke šume od dr W i m m e n a u-
era, Šumarski list, 1909, s. 361—380;
6. Obračunavanje šteta učinjenih po divljači
u šumi, Šumarski list, 1911, s. 19—
30, 41—55i 169—177;
7. Carinski savez središnjih vlasti s obzirom
na šumsko gospodarstvo, Šumarski
list, 1917, s. 2—11 i 49—64;
8. Važnost šuma u narodnom gospodarstvu,
Hrvatska njiva, II;
9. Uredovna zbirka šumarskih propisa,
Šumarski list, 1918, s. 57—75;
10. Zadaci i ciljevi našeg šumskog gospodarstva
poslije rata, Šumarski list,
1918, s. 254—278;
11. Predlog zakona o neposrednim porezima
s naročitim obzirom na zemljan nu,
Šumarski list, 1922, s. 788—797;


12. Stanovište Jugoslavenskog šumarskog
udruženja prema zakonskom projektu
o neposrednim porezima, Šumarski list,
1923, s. 657—666;
13. Nepotrošive šumske glavnice, Šumarski
list, 1926, s. 299—312;
14. Zabrana izvoza hrastovih pragova,
Šumarski list, 1929, s.l—16;
15. Napomene pravilniku o odštetama za
ekspropriirane šume, Šumarski list, 1931,
s. 353—358;
16. O suštini krize u trgovini drvom,
Šumarski list, 1931, s. 45—58;
17. Naša šumarska terminologija, Šumarski
list, 1932, s. 5—14 i 254—257;
18. Osvrt na Uputstva za uređivanje državnih
šuma, Šumarski list, 1932, s. 528—
538;
19. Osvrt na krizu u trgovini drvom,
Šumarski list, 1932, s. 601—604, Jugosl.
Lloyd. 1932. br. 143, s. 3;
20. O faktorima produkcije u šumskom
gospodarstvu, Kalendar Sv. Save, Zagreb,
1933;
21. Austrijska kameralna taksa i njen
150-gođ. jubilej, Šumarski list, 1939, s.
484^89;
22. Šumsko gospodarenje i drvna industrija
Like, Problemi, 1957, s. 32—36;
Od interesa su i radovi prof. Nenađića
o problemima šumarske nastave
, od kojih spominjemo slijedeće:


1. Šumarska nastava u Bavarskoj, Šumarski
list, 1906, s. 209—217;
2. Otvorenje Gospodarsko-šumarskog fakulteta
u Zagrebu, Šumarski list, 1919, s.
377—382;
3. Šuma Beogradskog Univerziteta, Šumarski
list, 1925, s. 701—709;
Zaslužuju pažnju i prikazi života
i rada uvaženih stručnjaka koje
napisao prof. Nenadić, kao što su
to:


1. Naučni rad prof. Frana Z. Kesterčaneka,
Šumarski list, 1916, s. 19—28;
2. Andrija Borošić, Pola stoljeća šumarstva,
Zagreb, 1926, s. 138—141, Šumarska
enciklopedija, I, Zagreb, 1959;