DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Po završetku studija u Münchenu Neil
a d i ć se vratio na svoju dužnost u Šumarski
odsjek. Paralelno sa dužnošću šumarskog
pristava i, kasnije, šumarskog
povjerenika postavljen je 1910. g. za suplenta
na Šumarskoj akademiji. G. 1912.
imenovan je Nenadi ć za profesora Šumarske
akademije iz predmeta: Uređivanje
šuma i Računanje vrijednosti šuma.
Osim tih predmeta predavao je duže ili
kraće vremena još i: Povijest šumarstva,
Upravu šuma, Šumarsku politiku, Dendrometriju
i Trgovinu drvom. Od 1911.—
1919. g. bio je predstojnik Kabineta za
šumsko-uređajnu skupinu predmeta. God.
1913./14. i 1916./17. bio je pročelnik Šumarske
akademije. Isticao se u periodu
zajedničke borbe nastavnika Šumarske akademije
za osamostaljenje šumarske nastave
u Hrvatskoj.


Kad je 1919. g. došlo do osnutka Gospodarsko-
šumarskog fakulteta u Zagrebu,
prof, dr Nenadić postavljen je za redovnog
profesora iz Uređivanja šuma i
Računanja vrijednosti šuma sa šumskom
statikom. Imenovan je — zajedno sa prof.
Petračićem i još dvojicom profesora
iz Gospodarskog odjela — za osnivača Fakulteta.


Prof. Nenadić bio je prvi dekan Gospodarsko-
šumarskog fakulteta, 1919./20.


g. Organizacioni poslovi oko osnutka Fakulteta
bili su vrlo veliki. Trebalo je osnovati
i organizirati Fakultet i Fakultetsko
dobro sa gospodarskim i šumarskim
objektima, a finacijska sredstva bila su
ograničena.
God. 1922./23. bio je prof, dr Nenadi ć
rektor Zagrebačkog Sveučilišta. To je prvi,
a do sada i jedini profesor šumarstva kojeg
je zapala čast i dužnost da vodi Hrvatsko
Sveučilište.


God. 1927 ./28. bio je prof. Nenadi ć
dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.
Na dužnostima rektora i dekana istakao
se naročitim organizacionim sposobnostima.


Na Fakultetu prof. Nenadi ć osnovao
je Zavod za uređivanje šuma. U Zavodu
je sredio zbirke, biblioteku i druga pomagala,
te stvorio uslove za dobar nastavni i
naučno - istraživački rad. Predavao je
predmete: Uređivanje šuma, Računanje
vrijednosti šuma sa statikom i Povijest
šumarstva.


Profesorsku dužnost vršio je profesor
Nenadić do 17. X 1941. g., kad je od
okupatorskih vlasti bio umirovljen i izvrgnut
nizu neugodnosti i poniženja. I život
mu je bio ugrožen, jer je bio otpremljen
u logor Jasenovac, odakle se oslobodio
uz zalaganje i pomoć prof, dr M.


Gračanina. Odmah po Oslobođenju
bio je rehabilitiran za redovnog sveučilišnog
profesora i predstojnika Zavoda za
uređivanie šuma, gdje je ostao do umirovljenja
1946. g.


Prof. Nenadi ć stalno je održavao
vezu sa šumarskom operativom. Njegova
suradnja sa šumarskim ustanovama bila
je obilata i uspješna. Dokaz je činjenica
da je u decembru 1919. g. bio postavljen za
šefa Šumarskog odsjeka u Zagrebu, ali se
nije prihvatio te dužnosti zbog poslova na
Fakultetu. Od marta do novembra 1921. g.
bio je pomoćnik ministra šuma i ruda u
Beogradu. Zbog poteškoća u radu dao je
ostavku.


Poslije 1920. g. bio je prof. Nenadić
duži niz godina član Zemaljskog Komasacionog
povjerenstva II stepena u Zagrebu.
Komasacije su u Hrvatskoj, zauzimanjem
prof. Paje Horvata, prof. Nenadić
a i dr., uhvatile već između dva rata
dubok korijen i bile od velikog značenja
za razvoj naših sela. Komasacije su omogućile
da su brojna sela sama intenzivno
učestovala u saniranju svojih posjedovnih
odnosa.


Prof. Nenadić duži je niz godina
vodio vrhovni stručni nadzor u Privremenoj
državnoj upravi ekspropriiranih šuma
u Delnicama.


Prof. N e n a di ć energično se zalagao
za očuvanje naših šuma od prejake eksploatacije,
koja je vršena između dva rata.
Kao ekonomista teško je podnosio štetno
djelovanje stranog kapitala u našim
šumama i uništavanje naših najvrednijih
šumskih sastojina. Učestvovao je u svim
akcijama koje su pokretane za zaštitu naših
šuma. Sjećamo se i na ovome mjestu
intenzivne suradnje prof, dr Nenadić a
s direktorima šuma — ing. P. Manojlovićem,
ing. J. Metlašem, ing. P. Prpićem,
ing. P. Rohrom, prof. ing. A. Kaudersom,
ing. A. Perušićem, ing. A. Maruzzijem,
ing. V. Čmelikom, prof, dr Z. Miletićem i
dr. — na problemima obrane naših šuma.
Nenadićevi javni istupi mnogo su
doprinijeli da su bile otkrite poznate šumske
afere, kao i da su dugoročni ugovori o
eksploataciji naših šuma bili podvrgnuti
reviziji. I inače prof. Nenadi ć svakom
je prilikom u svom javnom radu upozoravao
na mjere koje je trebalo poduzimati
u cilju unapređenja našeg šumarstva, kao
i u cilju obrane šuma od prekomjernog
iskorišćivanja.


Prof. Nenadi ć objavio je velik broj
naučnih i stručnih radova. Napisao
je nekoliko opsežnih knjiga, veći
broj publikacija, studija, naučnih rasprava,
stručnih članaka, stručnih saopćenja,