DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 75     <-- 75 -->        PDF

sa primjenom stacioniranih primj. ploha.
Tu se ispituje i problem prirasta i vrše
praktični radovi na inventarizaciji, proučavaju
uvjeti staništa, iskorišćavajući metodu
parcijalnog kartiranja i sastavljaju
planovi po klimatskim rajonima pri čemu
se naročita pažnja poklanja tlu, ekspoziciji,
biljnom sastavu i degradaciji tla kao
faktorima koji određuju tip vegetacije.


Veoma su zanimljiva istraživanja tehničkog
odjela na području fiziologije i higijene
rada, gdje se studira ritam rada
(optimalni), dopuštena granica opterećenja
radnika i režim prehrane.


Postoji i velik odjel za zaštitu šuma. Osim
bolestima i entomostetnicima, mnogo se
bavi i pitanjima utjecaja atmosferskih činilaca
na šumu, industrijske prašine i plinova.
Odjel za dobru vegetacijsku komoru,
autoklave, mikroskope i dr. najnoviju
aparaturu.


Ogledna stanica ima fotogrametrijski laboratorij
s najmodernijom opremom, kojoj
nema ravne u Evropi.


Međutim, sve je to samo aktivnost Stanice,
ali njezina naučna dostignuća nemaju
široka odjeka u praksi. Tu se očito po


kazuje naličje tolike silesije šumovlasnika
i odsutnost jedinstvenog rukovođenja šumcprivredom.


Kadrove šum. inženjera sprema Visoka
škola za kulturu tla (Bodenkultura) u Beču,
a na njezinu Šum. fak. svršava godišnje
45 specijalista, nakon 4-god. školovanja.
Škola ima dobro opremljene katedre
i kabinete. Katedra uzgoja ima arboretum
u Hiittelđorfu (zapadna periferija
Beča: kcd Mariabrunna) u kome se uzgaja
oko 500 manjih grupica sastojina raznih
vrsta drveća i oblika. Tu se vrše zanimljivi
pokusi aklimatizacije i introdukcije,
mogućnost formiranja proizvodnih
otpornih sastojina raznih vrsta drveća. U
grupama sastojina vrše se izmjere prirasta
i prorede.


Šumari se školuju u 4 spec, dvogodišnje
škole, ali đaci moraju prije upisa apsolvirati
dvo- do trogodišnji staž u Š. G.


Austrijanci vole šumu i čuvaju je. I ne
samo šumari, nego se i mnogi građani razumiju
prilično u šumarstvo, članovi su
Šum. društva, čitaju nedjeljnik Holz-Kurier
i druge šumarske časopise.


D. K.
Svima suradnicima, pretplatnicima i prijateljima
Šumarskog Lista
SRETNU NOVU GODINU
1967.
želi
Uredništvo