DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 38     <-- 38 -->        PDF

PROŠIRENOST NEKIH VRSTA RĐA U ŠUMSKIM RASADNICIMA


Dr IVANKA MILATOVIC — Dr ANA ŠARlC


UVOD


Na listovima topola pojavljuje se više vrsta rđa iz roda Melampsora, koje
na tim domaćinima obrazuju uredo i teleuto generaciju, a ecidijsku generaciju
na različitim drvenastim i zeljastim biljkama. Morfološki se sve ove vrste rđa
gotovo i ne razlikuju, kao ni po simptomima. Tačnija identifikacija pojedine
vrste moguća je kad se utvrdi biljka na kojoj se stvaraju ecidije i kad se s tim
ecidiosporama umjetno inficira topola. Umjetna infekcija je potrebna zato što
na istoj prelaznoj hraniteljki stvara ecidijsku generaciju više vrste rđa. Tako
na Allium spp. obrazuju ecidije Melampsora allii-populina Kleb, i M. salicis
albae Kleb., na arišu M. larici-populina Kleb, i M. lanci tremulae Kleb.


Prema Gremmen-u (2) neke vrste rđa u uredostadiju moguće je razlikovati
i morfološki na osnovu građe parafiza u uredosorusima. M. larici-populina
Kleb, ima parafize s kijačastom glavicom i jako zadebljalom membranom
u gornjem dijelu glavice, M. allii populina Kleb, ima parafize s okruglom glavicom
i ravnomjerno zadebljalom membranom, dok glavicu kijačasta oblika ali
s ravnomjerno zadebljalom membranom ima M. pinitorqua (A. Br.) Rostr. i M.
larici-tremulae Kleb.


Osim toga pojedine vrste su specijalizirane na određene vrste topola (1, 2).
Tako M. pinitorqua napada u uredostadiju i teleutostadiju samo bijele topole
(Leuce), M. allii-populina crne topole (Aigeiros), a M. larici-populina crne i balsamaste
(Tacamahaca) topole.


MATERIJAL I METODE RADA


U šum. rasadniku u Banovoj Jarugi opažen je unatrag nekoliko godina jak
napad rđe na P. deltoides, P. trichocarpa, P. nigra, kao i na pojedinim kultivarirna
eurameričkih križanaca crnih topola. Primarna infekcija javlja se tek u
drugoj polovici juna. Na listovima u to vrijeme ima same malo uredosorusa i
uglavnom ostaju nezapaženi, a tek u toku jula i augusta pojavljuje se rđa u
vrlo jakoj mjeri kao posljedica već sekundarnih infekcija uredosporama. Budući
da u samom rasadniku i neposredno oko njega raste vrlo obilno Allium
vineale, posumljalo se da bi ta vrsta mogla biti prelazna hraniteljka, odnosno
da se radi o rđi Melampsora allii-populina Kleb.


Međutim kod pregleda rasadnika početkom maja nisu nađene ecidije na
luku. Tek slijedeće godine kad je rasadnik pregledan sredinom aprila naišlo se
na mnogobrojne edicije na luku. Ali nalazom ecidija pitanje vrste rđa nije bilo
riješeno, jer kao šio je već spomenuto na Allium spp. stvara još ecidije Melampsora
salicis-albae i autecijska vrsta Puccinia porri (Stow.) Wint. Stoga je trebalo
provjeriti mfekcijskim pokusima o kojoj se vrsti rđa radi.


Nakon što je prethodno ispitana klijavost ecidiospora (42´% ecidiospora klijalo
je nakon 24 sata na 23° C u kapi vode, si. 1), izvršena je umjetna infekcija