DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 31     <-- 31 -->        PDF

ponajviše na nižim položajima a svojta ranog hrasta pretežno na višima. Svi
tvrde da su obje svojte često međusobno izmiješane.


El j kov a je, na temelju istraživanja jedne šume (Tellermanovski les),
zaključila da rani i kasni hrast rastu na različitim staništima: rani na višim,
suhim i veoma dreniranim zemljištima, u lošim ekološkim uslovima, osobito
na južnim i jugoistočnim ekspozicijama, a kasni hrast na bogatim tlima s dovoljnom
vlagom. Prema tome, prirodna rasprostranjenost ovih svojta lužnjaka
ovisi i o staništu.


Prema zaključku Pjatnickog , u depresijama kasni hrast prolista kad
je opasnost od kasnih mrazova već prošla, pa na takvim položajima hrast koji
rano lista ima manju mogućnost opstanka; na tim je položajima i veća vlaga,
pa je kasni hrast higrofilniji; rani hrast bolje se održava na sušim višim položajima,
na ovima ima određene prednosti pred kasnim hrastom.


Kasni proljetni mrazovi gdjekad haraju hrastove najviše u mlađoj dobi: tako
da jednogodišnji izbojci uginu, stvore se novi, smanji se prirast, deblo se loše oblikuje,
visine su manje; neoštećene jedinke potiskuju oštećene, naročito u nizama.
Kasno prolistali hrastovi manje stradaju od proljetnih mrazova jer počinju listati
kad je prošao opasan period zamrzavanja. Ako proljetni mrazovi haraju veoma
kasno, tj. u doba listanja kasnog hrasta, rani hrast je otporniji.


Vlag a je također važan činilac selekcije. Svojte koje ili manje transpiriraju
ili bolje podnose suhoću mogu se u doba suše lakše održatj. Mišljenja


o kserofitnosti i mezofilnosti dviju opisivanih svojta hrasta lužnjaka često se
razilaze. Ako se može posve prihvatiti postavka da se svojta ranog hrasta lužnjaka
manje održava na nižim položajima (ti su položaji hladniji i vlažniji),
a svojta kasnog je tu više rasprostranjena, može se izvesti zaključak da je rani
hrast kserofitniji nego kasni. Pokusi, koje je proveo Pjatnick i na obje
svojte tako da ih je podvrgao umjetnom osušivanju, pokazali su da je rana
svojta fiziološki bolje podnijela suhoću nego kasna.
4. Kvalitetne značajke
Kakvoća stabala prosuđuje se, prvenstveno, ispitivanjem pravnosti i čistoće
debla, jer o tim faktorima kakvoće najviše ovisi upotrebljivost drvnih
sortimenata. Za hrast su ovi kriteriji kvalitete veoma važni, jer je to najvrednija
listača, čiji je areal mnogo smanjen krčenjem šuma za dobivanje poljovrivrednih
zemljišta, eksploatacijskim sječama i, počesto, lošim ili zanemarenim
uzgojnim postupcima naročito u doba podmlađivanja i njegovanja mladih
sastojina.


O kakvoći kasnog hrasta lužnjaka prvi je vršio sistematska istraživanja
F ö 1 d e s, već u prošlom stoljeću, godine 1894. Navedeni pisac je utvrdio da je
kasno listanje hrasta lužnjaka nasljedno te se pojavljuje i na ilovastim i na
pjeskovitim tlima. Istražujući hrastove šume na području Nemet-Palanke, opazio
je da kasni hrast bolje raste i da je vitkiji nego »obični« hrast lužnjak, te
je šumu kasne svojte narod zato nazvao »jelova šuma«. Prema obavljenim
brojčanim podacima, u II. bonitetu prirast je ranog hrasta veći, ali stabla kasnog
hrasta su pravni ja, ljepša i manje granata. Na I. bonitetu kasni hrast više
prirašćuje nego rani. Kasni hrast, prema navodima istog pisca, ima manju
plodnost i manje je rasprostranjen; rijetko kad stvara zdrave plodove, nema
punog uroda kao druge svojte hrasta.


509