DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 30     <-- 30 -->        PDF

pisci tvrde da je rani hrast granatiji. Ali kad je listanje posve završeno i lišće
na svima hrastovima postalo kožasto, po boji i obliku lista ne može se razlikovati
rani hrast od kasnog.


Proučavajući anatomsko-fiziološka svojstva obih svojta hrasta lužnjaka,
Eljkov a je utvrdila da lišće ranog hrasta ima kseromorfniju strukturu
nego lišće ranog hrasta, također da ima više žilica i pući. Pjatnick i osporava
potpunu vrijednost same metode istraživanja, ipak tvrdi da se na temelju
tih istraživanja i rasprostranjenosti obih varijeteta lužnjaka može smatrati da
je rani hrast na određenim staništima šumskih stepa kserofitniji. Podhor sk
i je, na temelju anatomskog ispitivanja peteljke lista, pronašao da postoje
razlike između peteljki kasnog i ranog hrasta lužnjaka.


Kotjuko v je, na temelju ispitivanja, zaključio da se po morfološkim
značajkama (boja kore, oblik krošnje, oblik lišća i dr.) varijetete hrasta ne
mogu razlikovati. Preostaje samo to da se utvrđuje početak listanja; ali taj s^
podatak ne smije izražavati datumima, jer uzrok sezonskog razvitka su ne
samo nasljedne osobine nego i klima i neposredan utjecaj uslova konkretnog
ekotopa; npr. polagano ugrijavanje tla u niži utječe da vegetacija zakašnjava.
H e s m e r navodi da su grane kasnog hrasta pod oštrijim kutom i da su stabla
pravnija a kora na donjem dijelu debla često je svjetlosiva (na ranom hrastu
donekle crveno-smeđa).


Naša ispitivanja na kori, lišću i plodu nisu pokazala značajnije razlike.
Kad bi se izvršila taksometrijska ispitivanja žira, razlike bi se možda pokazale,
jer se po debljini i dužini žira ponegdje mogu donekle razlikovati žirovi
kasnog i ranog hrasta lužnjaka; ali ni to nisu pouzdani ni dovoljni kriteriji za
praksu. Opaženo je da kasni hrast manje (možda i rjeđe) fruktificira i da njegov
rasplodni organ više napada neki insekt (v. pogl. o štetnicima).


3. Ekološke značajke
Rasprostranjenost ranog i kasnog hrasta lužnjaka premalo je ispitana, jer
je za taj rad potrebna dobro organizirana opažačka služba koja u razmjerno
kratkom roku od nekoliko tjedana treba da pronađe nalazišta hrastova koji
vrlo rano i koji vrlo kasno listaju, da ih obilježi i da, zatim, ispita njihova staništa.
Druga je nevolja da na poplavljenim zemljištima voda raznosi žir, pa
tako plodovi jedne svojte hrasta prokliju na staništu druge svojte, ili se stvara
populacija hibrida ranog i kasnog hrasta. Najčešće se događa da mnogo sjemena
bude vodom odneseno u niže a malo na grede. Tako ovaj abiotski faktor
utječe da su obje svojte hrasta često međusobno izmiješane, ako drugi važan
ekološki faktor (mraz) ne izvrši selekciju (osobito u dubljim i većim nizama),
tj. da pohara podmladak uglavnom ranog hrasta.


Uz to treba uzeti u obzir i činjenicu da su se hrastove sastojine osnivale i sadnjom
žira. Budući da se po morfološkim značajkama ne mogu razlikovati ni stabla
ni plodovi kasnog i ranog hrasta, moralo se dogoditi da se sjeme obih svojta izmiješa
ili da se sjeme jedne svojte introducira na eventualno tipična staništa druge svojte
lužnjaka. ,


Prema podacima ruske literature, mišljenja o prirodnim staništima ranog
i kasnog hrasta podosta se razilaze. Jedni tvrde da je kasni hrast više rasprostranjen
u niskim pririječnim staništima a rani na višim položajima. Drugi
tvrde obratno. Ali ipak prevladava konstatacija da je svojta kasnog hrasta