DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 29     <-- 29 -->        PDF

za područje posavskih hrastika na lužnjaku Vukotinović, Ettinger,
Kozara c, Cieslar, Nikodem, Krahl-Urban; u Rumunjskoj u
lužnjakovim šumama Paskovici i Stefanescu; u Rusiji na lužnjaku
Černjajev, Mihailov, Tretjakov i mnogi drugi.


b) Pojava završetka dobi listanja


U vezi s pojavom kasnog početka listanja, koja se u literaturi mnogo spominje
(ne samo za hrast nego i za druge vrste listača i za četinjače), interesiralo
nas je kada kasni i rani hrast završavaju listanje. Jer, ako kasni hrast
odbacuje lišće kasnije nego rani hrast, tada mogu jesenski mrazovi učiniti više
štete na kasnoj varijeteti lužnjaka nego na ranoj. Prema tome bi kvalitet stabala
kasnog hrasta, pod lošim utjecajem jesenskih mrazova mogao biti unekoliko
manji nego bi bio kad rani mrazovi ne bi harali. U literaturi o tome
nismo našli podataka.


Zato smo u šumskom predjelu Bedenik (šumarija Bjelovar) organizirali godine
1960. opažanja o otpadanju lišća na 100 stabala ranog hrasta i na 100 stabala kasnog
hrasta. Taj je rad vcdio po uputama Instituta B. Poha j da, kojemu i na ovom
mjestu zahvaljujemo na suradnji. Opažanja su se obavljala na po 50 stabala kasnog
i ranog hrasta i u šumskom predjelu Grabarje (šumarija Koska), radove je obavio
godine 1961. lugar Nikola Š a r i ć, i u predjelu Jazmak (šumarija Žabno) godine
I960., pod vodstvom upravitelja J. H 1 a d i š a, na 100 stabala ranog hrasta i na 100
stabala kasnog. Drugovima zahvaljujemo na suradnji.


Na temelju tih brojčanih podataka, sakupljenih u dvije godine i na različitim
staništima, može se zaključiti ovo:


1.
lišće kasnog hrasta požuti oko 10 dana (1—2 tjedna) kasnije nego na ranom
hrastu;
2.
polovica lišća otpadne na kasnom hrastu oko dva tjedna (10—20 dana) kasnije
nego na ranom hrastu;
3.
pojava potpunog otpadanja lišća razvije se na kasnom hrastu oko dva
tjedna (10—20 dana) kasnije nego na ranom hrastu.
Budući da se čitav proces otpadanja lišća na kasnom hrastu razvija oko
1—2 tjedna kasnije nego na ranom hrastu, može se pretpostaviti da godišnji
vršni izbojci kasnog hrasta kasnije odrvene. Prema tome, kasna svojta hrasta
lužnjaka može stradati od jesenskih mrazova više nego rana svojta. Ako
proljetni mrazovi ne učine velike štete kasnom hrastu, rani jesenski mrazovi
mogu mu oštetiti neodrvenjele izbojke i tako kvariti oblik, odnosno kvalitet
stabla (manja pravnost, veća rašljavost, lošije razvijena krošnja i u vezi s
njom možda pojava veće obraslosti živićima, i dr.).


Dakle, ukoliko kasna varijeteta hrasta lužnjaka zbog manje štete od proljetnih
mrazova može razviti bolju kakvoću stabala i veći prirast, utoliko se
donekle pozitivna strana te fenološke pojave može smanjiti lošim utjecajima
jesenskih mrazova. Ova opažanja nismo mogli nastaviti.


2. Morfološke značajke
Po vanjskim osobinama stabla, svojte hrasta lužnjaka koje kasno i rano
listaju ne mogu se međusobno razlikovati. Fenološka konstatacija da kasni
hrast još nema lišća te njegova sastojina daje taman izgled, dok su krošnje u
sastojim ranog hrasta već potpuno obrasle lišćem i zelene, dovela je do naziva
za kasni hrast »crni hrast« (premda nije ništa »crniji« od ranog hrasta). Neki