DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 28     <-- 28 -->        PDF

1. Fenološke značajke
a) Pojava početka dobi listanja


Pojava veoma kasnog listanja pojedinih stabala, skupina i sastojina hrasta
lužnjaka opažena je i u literaturi detaljnije opisana već u drugoj polovici prošlog
stoljeća. Na području Rusije često se spominju opažanja V. M. Č e rnjajev
a (1858), koji je u Ukrajini pronašao dvije svojte lužnjaka: jedna
ranije lista i cvjeta nego druga; obje svojte često rastu na različitim ali i zajedno
na istim staništima; rana svojta više strada od proljetnih mrazova; razlikuju
se i po tehničkim svojstvima drva. Kasni hrast lužnjak pronađen je u
prošlom stoljeću i u drugim zemljama (Nördlinger 1856, Fol des 1894,
Gilardoni 1900. i dr.).


U našoj zemlji je fenološka pojava veoma ranog i veoma kasnog listanja
luznjakovih stabala utvrđena potkraj prošlog stoljeća. Ni k ode m (1897) je
na području Siska i Zagreba pronašao da su razlike u listanju do 4 tjedna.
Kasni hrast raste u čistim i u mješovitim sastojanama s ranim hrastom. Kasni
hrast manje strada od proljetnih mrazeva (osim ako njihova pojava mnogo
zakasni) i od nekih kukaca (god. 1895. ovu je svojtu hrasta napao neki insekt
kad je lišće ranog hrasta bilo već tvrdo).


Koza r ac (1898), objavljujući rezultate Nikodemovi h opažanja i
Földesovi h mjerenja, ne slaže se s Földesovim mišljenjem da kasni hrast
ne napada gubar, jer u doba kulminacije zaraze, kad taj insekt obrsti sve prolistale
sastojine ranog lužnjaka, putuje, radi hrane, u druge sastojine. On poziva
šumare da vrše opažanja o nalazištima: da li kasni hrast samo zbog mjesnih
okolnosti kasnije lista.


Ettinger , u svojoj dendrologiji, ne spominje za naše krajeve Qu. pedunculata
var. tardissima. Ali opisuje hrast babuškar pozni Qu. lanciniata patellulata
Vukot); ističe da hrast klimar (Qu. flaccida Vukot.) »najkasnije lista
i oplođuje kad su već sve hrastove šume ozelenile i lišće im se posve razvilo«.
U toj dendrologiji opisano je 15 »vrsta« hrasta lužnjaka. Isti pisac navodi da
u poplavni dio zemljišta vode nanesu žir raznih vrsta i odlika hrasta lužnjaka,
pa ih je tu više nego na brežuljcima.


Fenološka pojava ranijeg i kasnijeg listanja ovisi o genetskoj konstituciji i o
utjecaju okoline. Da li je u nekim sastojinama kasno listanje posljedica utjecaja okoline,
npr. hladne niže, ili je pretežno nasljedna pojava, to treba da potvrde komparativna
ispitivanja; jednostavno npr. tako da se grančice urone u vodu i prati pojava
početka listanja.


Razlike u dobi početka listanja mogu biti na lužnjakovim stablima do 2—4(5)
tjedana. Samo velike razlike u toj pojavi mogu biti indikator o nasljednosti pojave.
Lužnjak, većinom, cvjeta nakon početka listanja; ali ova pojava nije posve redovna,
pa vjerojatno i u tome postoje nasljedno uvjetovane razlike. Konstatirano je da
kasni hrast, ponajviše, manje rađa sjemenom nego rani hrast; možda njegov plod u
zametku ili razvitku više napadaju štetnici koji se pojavljuju u kasno proljeće.


Postoji čitav niz tipova koji ranije i kasnije listaju, cvjetaju i fruktificiraju. To
su križanci, koji u doba oplođivanja stvaraju u potomstvu nove populacije hibrida.
Zato se ispod jedne i druge svojte lužnjaka mogu veoma često naći primjerci hrastova
podmlatka od kojih neki ranije a neki kasnije listaju. Nema međusobnog oplođivanja
između onih hrastova koji veoma rano i koji veoma kasno listaju.


Tako je već god. 1918. Raunkiär , na temelju pokusa, za potomstvo
bukve utvrdio (na istom staništu) nasljednu pojavu u razlici početne dobe listanja.
Nasljedna pojava kasnijeg početka listanja opažena je i drugdje i na
drugim vrstama drveća (Poskin, Rubne r, Langlet i mnogi drugi);


506