DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 27     <-- 27 -->        PDF

c) kasni hrast ima, možda, bolju čistoću debla od grana nego što je ima rani
hrast;


d) ujesen stabla kasne svojte hrasta gdjekad kasnije odbacuju lišće nego što
ga odbacuju stabla rane svojte hrasta;


e) postoje kvalitetne razlike i u obratnom smislu, tj. da je ponegdje kvalitet
stabala ranog hrasta bolji nego kvalitet stabala kasnog hrasta, pogotovo
s obzirom na međusoban odnos debljine stabala i neke kriterije oblika
debla, ili su im kvalitetne osobine podjednake.


Ove su pojave nužno nametnule pitanje: koji su uzroci takvom stanju? Čini se
da uzroke treba tražiti ne samo u nasljednim svojstvima nego i u topografskim okolnostima.
Može se naime pretpostaviti da neke sastojine nisu osnovane prirodnim
podmlađivanjem nego posumljivanjem; to se prvenstveno odnosi na one sastojine u
kojima granice između skupina (pruga) kasnog i ranog hrasta čini gotovo pravilna
linija i u kojima nismo mogli utvrditi neke značajnije razlike u reljefu i tlu. Budući
da se nisu mogli pronaći podaci o načinu osnivanja sastojina (zbog ratnih razaranja
i dr. gotovo ih nigdje i nemamo), bilo kakav zaključak o postanku nekih sastojina
je uglavnom nepouzdan.


Prema tome, može se pretpostaviti da su navedene pojave posljedica i podrijetla
donesenog sjemena. Razlike u dobi početka listanja mogu postojati i pod utjecajem
mikroreljefa: na vlažnijim i hladnijim mikrostaništima listanje započinje kasnije
nego na toplijim i sušim, pa su vjerojatno ekološke okolnosti uzrokom navedene fenološke
pojave listanja a ne genetska konstitucija.


Na temelju iznesenih rezultata opažanja i orijentacijskih ispitivanja, prelpostavaka
i mjestimičnih obavještenja mogli smo u prethodnom razmatranju
ustvrditi ovo:


1.
u našim nizinskim šumama imamo kasnog hrasta lužnjaka i nizove križanaca
i intermedijarnih tipova između ranog i kasnog hrasta;
2.
u prvim utvrđivanjima nalazišta, koje je provela terenska operativa na
inicijativu Instituta i njegovih stanica, pokazalo se da na mnogim obilježenim
objektima ne raste samo tipičan kasni hrast nego su tu i genotipovi
(ili, s obzirom na razlike u mikrostaništima, fenotipovi) koji nešto kasnije
ili nešto ranije listaju;
3.
staništa kasnog hrasta lužnjaka nisu utvrđena ni reljefno ni pedološki ni
fitocenološki;
4.
orijentacijska ispitivanja nisu pokazala značajnije kvalitetne . razlike između
stabala kasnog i ranog hrasta, makar one donekle postoje većinom
u korist kakvoće kasnog hrasta;
5.
fenološka opažanja o listanju, cvjetanju i napadima štetnika ne mogu se
vršiti sistematski, jer se takva služba na većim prostranstvima za sada ne
može pouzdano organizirati.
II. PREGLED INOZEMNIH ISKUSTAVA
Hrast je jedna od najvrednijih vrsta drveća, ali razmjerno polagano raste,
a velik broj raznih vrsta insekatskih štetnika i parazitskih gljiva čine mu velike
štete. Zato su često vršena opažanja, ispitivanja i istraživanja da se pronađu
svojte hrasta koje brže ili bolje rastu i koje su otporne nekim lošim
utjecajima abiotskih i biotskih faktora. Tako je pronađena svojta hrasta lužnjaka
koja mnogo kasnije lista nego »običan« hrast lužnjak.