DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 26     <-- 26 -->        PDF

koji najkasnije lista narod je u okolici Turopolja (kod Siska) nazvao čislak ili
čislac, po nizovima sitnog žira (čislo) koji navodno vrlo kasno otpada; pretpostavljamo,
po izgledu stabla, da je ovaj tip kasnog hrasta neka degradacijska
forma.


U vezi s nasljednom pojavom različite dobe listanja nametnulo se pitanje: ima li
s privrednog gledišta, nekih kvalitetnih razlika na stablima ovih varijeteta ovisnih
možda o nasljednoj konstituciji ili, posredno, o utjecaju kasnih i ranih mrazova. Ne
uzimajući u obzir rezultate inozemnih istraživanja, na temelju same činjenice da
kasni hrast mogu manje oštećivati kasni proljetni mrazovi, moglo bi se u odnosu na
rani hrast pouzdano pretpostaviti ovo: na kasnom hrastu treba da su unekoliko veće
visine stabala (bar u mlađoj dobi kad su zbog većeg visinskog prirašćivanja vršni
izbojci drveća općenito manje otporni), manja rašljavost, bolja pravnost debla i vjerojatno
manja granatost.


Ali nije isključeno, ako možda kasni hrast kasnije odbacuje lišće, da su štete
od jesenskih mrazova veće na kasnom hrastu nego na ranom. Prema tome bi navedene
dvije pojave (početak listanja i početak otpadanja lišća) trebalo staviti u među
soban odnos te u odnos prema kasnim i ranim mrazovima i njihovim utjecajima.


Na temelju iznesene pretpostavke i, još više, u vezi s interesiranjem inozemstva
za kupnju žira našeg kasnog hrasta lužnjaka, organizirali smo neposredno
i putem šumsko-pokusnih stanica Instituta utvrđivanj e nala zišta
kasnog hrasta. Taj je pokret u našoj operativi izazvao velik
interes. Na temelju dobivenih izvještaja utvrđeno je da u posavskim šumama
imamo kasnog hrasta lužnjaka u čistim sastojinama i, ponajviše, u smjesi s
ranim hrastom. Nalazišta su obilježena i evidentirana. Ali kasnije, na temelju
pregleda tih objekata u proljeće iduće godine, opazili smo da se i na obilježenim
objektima i na drugima nalaze ne samo kasno prolistali hrastovi nego i
oni koji su nešto ranije i nešto kasnije prolistali; počesto sa čitavim nizom prijelaza
od ranog listanja do kasnog; dakle, mnogi križanci ili intermedijarni
tipovi koji se i međusobno mogu oplođivati. Sjeme koje bi se uzimalo iz takvih
sastojina imalo bi nepoznate očeve od kojih neki nešto ranije cvjetaju a neki
nešto kasnije. U vezi s time je i pitanje potomstva, odnosno sastava genotipova
u novoj sastojini. Iznesenu činjenicu potvrđuje i ovo: u pojedinim ispitanim
sastojinama pod ranije prolistalim hrastom nalazio se ne samo ranije prelistao
hrastov podmladak nego i kasnije prolistali primjerci; i obratno, pod kasnije
prolistalim stablima bili su i ranije prolistali individui. Sve je to posljedica,
u prvom redu, međusobnog oplođivanja intermedijarnih tipova hrasta. Opaženo
je također da neki insekt više napada plodnicu cvijeta ili cvjetne pupove
kasno prolistalog hrasta nego ranog.


2. Orijentacijska ispitivanja
Institut je godine 1961. izvršio prva orijentacijska komparativna ispitivanja
kvalitete obje svojte hrasta lužnjaka, i to na području Karlovca, Siska,
Novske, Križevaca, Bjelovara, Broda i Vinkovaca. Nastojali smo da se mjerena
stabla što više međusobno razlikuju po dobi početka listanja. Rezultati, u grubom
prosjeku, bili su ovi:


a) visine tanjih stabala kasnog hrasta ponajviše su veće nego visine tanjih
stabala ranog hrasta;


b) na kasnom hrastu nije opažena bitno veća pravnost debla i manja rašljavost
stabla, ali ponegdje je utvrđena manja granatost debla i manja obraslost
živićima;