DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PROBLEM FIZIOLOŠKIH, EKOLOŠKIH I EKONOMSKIH
KARAKTERISTIKA KASNOGA I RANOG HRASTA LUŽNJAKA


J. ŠAFAR
Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


I. PRETHODNI NAŠI RADOVI
Hrast (lužnjak i kitnjak) je najvrednija autohtona listača u Evropi. Zbog
iskorišćavanja njegovih šuma vodile su se čak diplomatske i druge borbe; na
primjer, za Motovunsku šumu lužnjaka u Istri.


Po prostranstvu, bogatstvu i kvaliteti drva posavski hrastici poznati su
čitavom šumarskom svijetu Evrope više od jednog stoljeća. Tako još i danas,
makar im je mnogo manja površina i makar imamo vrlo malo starijih sastojina.
A ipak u našoj stručnoj literaturi od završetka prošlog stoljeća (V u k otinović
god. 1873., Ettinger god. 1890.*, Kozar ac god. 1898.) gotovo
i nije bilo publikacije o tipovima hrasta lužnjaka. I tako danas gotovo ništa ne
znamo ni o tzv. kasnom hrastu lužnjaku: u kojim se sve predjelima nalazi, na
kakvim je slaništima, kakve su mu ekološke, fiziološke i morfološke značajke,
kakav mu je kvantitativan i kvalitativan prirast i kakva su tehnološka svojstva
njegova drva. U vezi s tim pitanjima izvršili smo opažanja i ispitivanja,
zahvaljujući Fondu za naučni rad Hrvatske.


1. Orijentacijska opažanja
Kasni hrast lužnjak dobro je poznat našoj šumarskoj praksi. Ali u pošumljavanju
nije još dobio posebno značenje, jer se žir kasnog hrasta ne može
pouzdano razlikovati od žira ranog hrasta. U nizinskim područjima naš narod
(osobito stariji šumski radnik), poznaje neke fenološke pojave kasnog hrasta,
nejasno i neke tehnološke značajke njegova drva, ali nitko nije u narodu sistematski
sakupljao stečena iskustva. I zato, nažalost, naš kasni hrast lužnjak
najviše poznajemo iz rezultata opažanja i pokusa koje su objavili stranci
(Ni kod cm 1897, Hesmer 1955, Krahl-Urban 1959.).


Pojava ranog i kasnog listanja redovna je na svim našim
vrstama listača i četinjača; najznačajnija je na hrastu lužnjaku. Zato su varijetete
(ili forme) ove vrste drveća dobile i posebne nazive: tarda Nördl., tardissima
Sim. i, ponegdje, tardiflora Čern. za kasni hrast, a praecox za rani.
Razlika se ne očituje samo u varijacijskoj širini listanja raznih individua
Razlika dobe listanja između oba tipa hrasta iznosi 2—3—(4) tjedna. Dokazano
je pokusima da je ta pojava nasljedna. Naš narcd je kasnom hrastu lužnjaku
dao naziv jelenščak, po jednom datumu (22. V) iz starog kalendara. Tip hrasta


* Ovi naši istraživači pronašli su 15 svojta (»vrsta«) hrasta lužnjaka, 13 svojta
hrasta kitnjaka i 16 svojta hrasta medunca.