DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 24     <-- 24 -->        PDF

trat Wk - C piTyocanp» frttiran s Acid bor. 1% Graf 16. -C pityocdmpa, kontrola -Cpityocampa, Control
Cpityotampa rrcattdirtt* Aäd öor. 1%


100 x


f.
L 60
^nTTTTTTl
Dani nakon irttiranja Oapa af´ffr trtatmenr


_A *A


1 l
4. 6. 4 10. 12 IV 16. B. 10. 11 W.


Dani nakon tretiranja ^3/5 a/"re/-treatment


0,4% Baktukal + T% acidum boricum — 100´% (graf. 14).


Acidum boricum 1% mortalitet 6% (graf. 15).


Kod kontrole je ukupni mortalitet iznosio 16´% (graf. 16) od čega otpada
na redovni mortalitet 4´ /o, a 12% je bilo ugibanje zbog napada Tachina.


ZAKLJUČAK


Na temelju izvršenih pokusa utvrdili smo:
a) da sama borna kiselina ima slabi insekticidni efekat;
b) dodana biopreparatu povećava njegovu insekticidnu aktivnost;
c) dodatak borne kiseline biopreparatu stimulira gusjenice na intenzivnije
žderanje, a time one u svoj organiza munose više kontaminirane hrane i veći
broj spora i kristala, o čemu ovisi efikasnost biopreparata.
Sam mehanizam djelovanja borne kiseline nije još do sada proučen. Pretpostavljamo
da borna kiselina stimulira razvoj latentnih mikroorganizama
koji se nalaze u probavnom traktu insekata, a u normalnim prilikama su za
njih bezopasni. Ovo pitanje zahtijeva duži rad i bit će predmet naših daljnjih
ispitivanja.
LITERATURA


1.
Androić : Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Cnethocampa pityocampa
Schiff.) patogenim bakterijama i virusima, Šum. list, str. 38—39, 1955.
2.
Androić : Novi aspekti biološke borbe protiv štetnih insekata, Šum. list, 635—
646, 1955.
3.
Androić : Pokusno suzbijanje borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa
Schiff.) bakterijama Bacillus thuringiensis, Šum. list, 108—124, 1961.
4.
Androić : Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) u prirodi domaćim
preparatom Bacillus thuringiensis, nosebna edicija Posl. udruž. šum. priv. org.
SRH, Zagreb, 1965.
5.
Androi ć — Opalički : Mogućnost suzbijanja borova četnjaka kombiniranim
i biološkim metodama, Šum. list, 39´—48, 1965.
6.
Androi ć — Šarić : Djelovanje insekticida- Pantakan i Lindan na Bacillus
thuringiensis, posebna edicija Posl. udruž. šum. priv. org. SRH, Zagreb, 1965.
7.
Doan e C. — Wallis : Enhancement of the Action of Bacillus thuringiensis
var. thuringiensis Berliner on Porthetria dispar (Linnaeus) in Laboratory Tests,
J.
Insect Pathol., 6, No. 4.
8.
Graha m — Knight : Principles of Forest Entomology, New York 1965.
9.
Moulde r J.: The Biochemistry of Intracellular Parasitism, Chicago 1962.
10.
Mihajlov : Bolezni i vrediteli šeikoprjadov, Moskva 1959.
11.
J a ho n tov : Ekologija nasekomih, Moskva, 1964.
12.
Plohih : Entobakterin protiv lesnih vreditelj, Zašč. Rast., No. 1, 1966.
13.
Rub co v: Biologičeskij kontrol´ vrednih nasekomih i sornjakov, Entomol.
Obozr. XLIV, 3, 1965.
14.
Šari ć — Zajec : Morfološko biološka svojstva jednog soja Bacillus thuringyensis.
Posebna edicija Posl. udruž. šum. priv. org. SRH.