DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 81     <-- 81 -->        PDF

cJiekcoLag.


Ing. ĐURO


Iznenada je 11. lipnja 1966. godine u Zagrebu
umro Đuro Zmijanac, diplomirani
inžinjer šumarstva.


Njeggova prerana i iznenadna smrt teško
se dojmila široko kruga njegovih prijatelja,
radnog kolektiva Šumskog gospodarstva
Zagreb, čiji je bio član, a posebno
njegove porodice.


Rođen je 31. svibnja 1908. g. u Velikim
Zdencima. Diplomirao je 1951. g.


Aktivan i agilan u radu, nesebičan i human,
inicijator i pregalac u mnogim stručnim
i društvenim pothvatima, drug Đuro
je bio neobično obljubljen i cijenjen. Uvijek
je bio spreman da pomogne rječju i
djelom, naročito kada se radilo o čovjeku,


o njegovim pravima i stavovima.
Stekao je opće priznanje za svoju borbu
za objektivnost, pravilne međuljudske odnose
i ljudski moral.


Kao student radi i školuje se istovremeno
obavljajući dužnost prefekta u internatu
»Gimnasium« sve do pred II svjetski
rat.


Od početka rata do odlaska u NOB (dne


17. VIII 1943. g.) surađivao je sa NOP-om.
U NOV-u i NOB-i bio je na raznim dužnostima
i to: Oficir pri štabu bataljona
brigade »Matija Gubec,« referent za šumarstvo
NO kotara Čazma, diverzant kod
Moslovačkog odreda, komandant podoficirske
škole 33. Divizije i načelnik za artiljerijsko
naoružanje 33. divizije X. zagrebačkog
korpusa.


Poslije Oslobođenja bio je na položaju
pročelnika za šumarstvo Okružnog NO Va-


ZMIJANAC


raždin, načelnika odjela za stručno školstvo
Ministarstva šumarstva, nastavnika
srednje šumarske škole u Plaškom, referenta
kod šumskog gospodarstva »Šamanca
« u Zagrebu, direktora Uprave za parkšume
grada Zagreba, upravitelja šumarije
Sljeme i referenta za brzorastuće vrste drveća
šumskog gospodarstva u Zagrebu, na
kojem radnom mjestu ga je smrt zatekla.


Kao priznanja za javni rad i svoj prilog
borbi odlikovan je Ordenom za zasluge
dva puta, Ordenom za hrabrost i medaljom
za hrabrost.


Bio je član i funkcioner mnogih društvenih
i stručnih organizacija u kojima se
isticao svojim odlučnim i ujedno humanim
stavom. Imao je smjelosti da kaže uvijek
istinu na svakom mjestu i prilici da se založi
za dosljedno sprovođenje svojih stručnih
i ideoloških stavova.


Bio je 22 godine član KP i SK Jugoslavije.
Drug Đuro je objelodanio čitav niz članaka
u našoj stručnoj šumarskoj štampi.


Njegovo mjesto kao čovjeka, stručnjaka
i komuniste teško je popuniti. Veoma je
volio struku i ljude i bio im je odan a i
oni su u punoj mjeri tu odanost našem
dragom drugu Đuri i uzvraćali. Prisustvo
mnogih, i tople riječi oproštaja na njegovom
posljednjem putu su to pokazali.


U svijesti svojih prijatelja, a tih je veoma
mnogo, ostat će lik druga Đure u trajnoj
uspomeni i sjećanju.


Hvala mu i slava!
Ing. D. Andrašić
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 82     <-- 82 -->        PDF

SAVEZ NJEMAČKIH ISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA
Sekretarijat Kongresa ITJFRO 1967


Informacija


Za vrijeme XIV IUFRO Kongresa ,koji će se održati 4—9. rujna 1967. g. u prostorijama
sveučilišta u Münchenu, priprema se izložba knjiga i časopisa. Priređivači
žele time da pruže učesnicima što potpuniji pregled moderne šumarske literature.


Rukovođenje je izložbom knjiga povjereno sveučilišnoj knjižari H. Frank.
Mole se sva izdavačka poduzeća, instituti i privatnici (ako u vlastitoj nakladi
izdaju šum. literaturu) da prije Kongresa pošalju jedan primjerak svoje publikacije
sveuč. knjižari Frank. Osim troška za slanje i vraćanje (obrazac za međunar. tour-
retour pošiljke) nema učesnik nikakvih drugih izdataka.
Izdavačima šumarske stručne literature omogućeno je da pomenutoj knjižari pošalju
više probnih brojeva svog časopisa, koje će ona razdijeliti interesentima na
Kongresu.
Adresa: Universitätehuchhandlung HEINRICH FRANK, 8 München 13. Schellingstrasse
9.


D. K.
DISTRIBUTION, ECOLOGY AND ECONOMIC SIGNIFICANCE OF
Petteria ramentacea (Sieber) Presl. IN HERZEGOVINA


Conclusion*


Previous investigations of Petteria ramentacea were almost exclusively limited
1o its significance as an endemic Balkan woody species, while the economic value of
this plant was scarcely mentioned.


1. On the basis of quantitative and qualitative chemical analyses it was shown
that the foliage of Petteria ramentacea with respect to its nutrient content represents
an exceptionally valuable forage for sheep raising in the area of the sub-Mediterranean
Karst.
2. Inspections of the actual state in the field was a contribution to the knowledge
of the natural area of distribution of Petteria ramentacea in Herzegovina.
3. Just because of the mentioned significance of this species and its use as fuel-
wood there is danger that the area occupied by it may be reduced, although through
rational management and artificial regeneration this plant could represent an excellent
soil-improving species for the most degraded areas of the denuded and open
sub-Mediterranean Karst, because we have to deal here with a progressive form of
vegetation of these areas.
4. Taking into consideration that sheep only feed on its foliage, mainly in the
autumn-winter period, i. e. when the foliage has already accomplished its physiological
function, sheep farming does not endanger it, so that through the artificial
propagation of this species we cculd obtain a valuable forage plant, which would be
adapted to the specific conditions of the sub-Mediterranean zone of this country.
* This conclusion relates to the article by Nadaždin M. and Curie R. published
in »Sum. List«, 5. 6, 1966, under the title, »Distribution, ecology and economic significance
of Petteria ramentacea (Sieber) Presl. in Herzegovina«.