DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 76     <-- 76 -->        PDF

c3)omaća dtcučna titecatuca


Dr Juraj Krpan: SUŠENJE I PARENJE
DRVA.


Drugo prerađeno i prošireno izdanje;
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
štamparija 3 »Vjesnik«, Zagreb 1965, 363
stranice teksta, 241 fotografija, dijagrama
i nomograma; 89 tabela.


Današnji snažni razvoj drv. industrije
kod nas i u svijetu zahtijeva sve bolju
spremu stručnjaka za svaku fazu proizvodnog
procesa. Kod drva kao polazne sirovine
ima proces sušenja i tehnička obrada
veoma veliku važnost, a često i presudan
značaj


Novo prerađeno i prošireno izdanje djela
prof, dr ing. Krpana predočuje u tom smislu
vidan doprinos našoj drvarskoj industriji.
Knjiga je namijenjena stručnjacima
u praksi i studentima drvarsko-industrijskih
odjela fakulteta. Ona je dakle i priručnik
i udžbenik.


U 13 poglavlja izlaže se sva materija
procesa hidrotermičke obrade drva, počevši
od fizikalnih i tehnoloških osobina sve
do suvremenih konstrukcija i načina rada
sušionica i parionica drvene građe.


Prikazane su i obrazložene osnovne pojave
zagrijavanja, izmjene i ravnoteže masa
u sistemu zrak-vlaga drva.


Autor daje detaljan prikaz režima sušenja
i način provođenja kontrole procesa.
Prikazani su uređaji za parenje i
kuhanje trupaca i polovnjaka u proizvodnji
furnira, kao i parenje četvrtača u svrhu
savijanja.


Prikazani su suvremeni uređaji za sušenje
lakiranih ploha drva.


Opisana je primjena nisko i visokofrekventne
struje za pregrijavanje i sušenje
drva. Obrađena je primjena pregrijane
pare za sušenje, kemijski način sušenja,
kao i sušenje u tekućinama i u
vakuumu.


Autor daje proračun utroška pare za
sušenje i parenje građe.


U posljednjem poglavlju autor daje metodu
matematsko-statističke kontrole kvaliteta
sužen ja drva. Ova metoda ima veoma
velik značaj u tehnici Sušenja, jer
omogućuje sigurnu i objektivnu kontrolu
procesa sušenja i osušenosti.


Na kraju svakog poglavlja nalazi se popis
iskorištene stručne i naučne literature.
Na kraju knjige slijedi kazalo, popis
autora iskorištene literature, pregled vrsti
drva i sadržaj.


Knjiga je pisana naučno, jasnim stilom
i prilagođena je potrebama suvremene
prakse. Ona će biti od velike koristi stručnjacima
u praksi i projektantima kao i
svima onima koji se bave proučavanjem
i istraživanjem na području hidrotermičke
obrade drva.


Inž. Đuro Hamm


PROBLEMI PROŠIRIVANJA AREALA


ČETINJAČA U KOSOVU I METOHIJI


Unošenje četinjača na goleti i u degradirane
sastojine listača jedan je od centralnih
problema šumske privrede Jugoslavije.
Taj je problem vrlo važan u
području AP Kosova i Metohije jer ta
pokrajina ima samo lOP/o drvne mase četinjača
i približno oko 70% niskih, degradiranih
sastojina i šikara (Panić, Černjavski).
Problem je u toj pokrajini to
veći što su iskustva o očetinjavanju iz
doba prije II svjetskog rata razmjerno
vrlo malena: nema dovoljno pouzdanih
podataka za izbor vrsta drveća u odnosu
na određena prioritetna staništa. Poslije
rata krenulo se brzim tempom naprijed,
kako se uvjerio i pisac ovih redaka svojedobno
na terenu Kosmeta.


Najbolji način za rješavanje navedenog
primarnog problema jest taj da se sistematski
utvrđuju postojeća nalazišta četinjača
i barem orijentacijski odredi njihov
sadašnji prirasni potencijal i privredno
značenje. U vezi s tim problemom značajne
su tri studije objavljene u ediciji
Zavoda za šumarstvo Peć god. 1965. »Istraživanja
u šumarstvu Kosova i Metohije
«, knjiga II.


I. Soljknik: Iskustva u razmnažanju četinara,
domaćih i stranih vrsta, mogućnosti
i potreba njihovog unošenja u lišćarske
šume Kosova i Metohije, str. 19—65.
Da bi spomenuti zavod stekao potrebnu
orijentaciju za izbor četinjača, pisac je,
posve pravilno, najprije pronalazio postojeće
nasade unesenih četinjača: crni i bije